53% van de Nederlandse consumenten angstig voor fraude

Onderzoek door AI- en analytics-specialist SAS toont aan dat 53% van de Nederlandse consumenten bang is om slachtoffer te worden van fraude. Wereldwijd ligt dit gemiddelde zelfs op 75%. Ook vindt bijna 85% van de consumenten dat organisaties meer zouden moeten doen om hen te beschermen tegen fraude. Het onderzoek van SAS belicht wereldwijde trends in fraude gericht op consumenten.

Nederland minder toename in fraude, maar voorzichter met delen van data

Het SAS Global Fraud-onderzoek werd gedaan onder 13.500 consumenten, waarvan 500 uit Nederland. Opvallend is dat de resultaten van de Nederlandse consumenten in veel opzichten afwijkt van de andere onderzochte landen. Zo gaf 32% van de Nederlandse consumenten aan in 2022 een toename van fraude te hebben ervaren ten opzichte van eerdere jaren, terwijl dit wereldwijd een stuk hoger ligt op gemiddeld 47%.

Nederlanders zijn daarnaast iets voorzichtiger met het delen van data. Waar gemiddeld 20% van alle respondenten wereldwijd bereid is om persoonlijke data met service providers te delen om fraude te voorkomen, is dit voor Nederland slechts 16% .  

Nederlandse consumenten hebben ook andere ervaringen met betrekking tot het soort (pogingen tot) fraude. Zo wordt er in Nederland aanzienlijk vaker fraude gepleegd door fraudeurs die zich voordoen als iemand van een gerenommeerde organisatie of overheidsinstelling; 43% van de Nederlandse respondenten zegt deze vorm van fraude te hebben ervaren tegen een wereldwijd gemiddelde van 29%. Ook komt onder Nederlandse consumenten fraude in de vorm van pogingen om bankgegevens te verkrijgen het meest voor en vinden de meeste fraudepogingen via de mobiele telefoon plaats.

Het onderzoek laat tevens zien dat maar liefst 86% van de Nederlandse consumenten tegenwoordig meer op zijn hoede is voor fraude dan voorgaande jaren. 58% van de Nederlandse respondenten is minimaal één keer slachtoffer geweest van fraude. Wereldwijd is dit een stuk hoger, zelfs 70%. De voorzichtige benadering van Nederlanders richting fraude is ook terug te zien in de cijfers. 42% gaf aan nooit slachtoffer te zijn geweest van fraude, terwijl dit wereldwijd slechts 30% was. Ondanks de toenemende angst voor fraude, indiceert het rapport dat consumenten zich hierdoor niet laten weerhouden in het gebruik van digitale diensten. 63% van de Nederlandse deelnemende consumenten liet weten digitale diensten te blijven gebruiken, waarbij 24% zelfs aangaf meer digitale diensten te willen gaan gebruiken.

AI-gedreven fraude zorgt voor nieuwe uitdagingen

De grote angst rondom fraude heeft waarschijnlijk verschillende oorzaken, waaronder het toenemende aantal nieuwsberichten over fraude, economische crises en de groeiende afhankelijkheid van consumenten van online kanalen die meer informatie van hen vragen. Daar komt nog een nieuwe trend bij, generatieve AI-technologie, die fraude nog gemakkelijker maakt.

Generatieve AI kan worden gebruikt om bijvoorbeeld deepfake profielen te maken, waarbij de fraudeur de stem of het gezicht van het slachtoffer kan nabootsen om toegang te krijgen tot accounts. Toch geeft 73,2 % van de Nederlandse consumenten aan wel bereid te zijn om biometrische methodes, zoals gezichtsherkenning of spraakherkenning, bij een betaling of transactie te gebruiken in plaats van wachtwoorden. 49,6 % gaf aan voor authenticatie bij overschrijvingen, betalingen, transacties, etc zelfs liever biometrische methodes te gebruiken dan wachtwoorden.

Andere belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Nederlandse en Belgische consumenten beschouwen veiligheidscontroles die ze moeten ondergaan bij leveranciers/serviceproviders als minder negatief dan consumenten in andere landen. In Nederland en België ervaarde respectievelijk 29% en 26% van de respondenten een slechtere klantenservice door veiligheidscontroles, terwijl dit percentage wereldwijd op 35 lag.
  • De top 3 meest gebruikte communicatiekanalen door fraudeurs zijn: mobiele telefoon (70%), e-mail (67%) en tekst/Whatsapp (42%).
  • 61% van de Nederlandse respondenten zegt dat ze zouden overstappen naar een andere service provider als ze te maken krijgen met fraude of het gevoel hebben dat een ander bedrijf betere bescherming biedt.

Download voor meer resultaten het volledige rapport
Faces of Fraud - Consumer experiences with fraud and what it means for businesses

Met het online dashboard van SAS kan je bovendien de bevindingen per land en leeftijdscategorie bekijken:  SAS.com/frauddashboard.

 

Methodologie

SAS heeft 3Gem Research and Insights opdracht gegeven voor een wereldwijd onderzoek naar enkele van de belangrijkste trends in fraude gericht op consumenten. Het onderzoek vond eind 2022 plaats. De bevindingen zijn gebaseerd op een steekproef van 13.500 consumenten uit 16 verschillende landen, waarvan 500 respondenten uit Nederland afkomstig zijn. 

Over SAS

SAS is wereldwijd marktleider op het gebied van AI- en analytics-software, waaronder branchespecifieke oplossingen. SAS helpt organisaties data sneller om te zetten in betrouwbare beslissingen door op het juiste moment inzichten te bieden. SAS biedt u THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: