Doctor using digital tablet in hospital

Uitdagingen te lijf met datagedreven zorg

Gelre Ziekenhuizen
Ziekenhuisbrede aanpak richting waardegedreven zorg en samenwerken in de regio
Background PBLS 2014 Speakers

SAS Viya voor enterprise analytics in de cloud

Gelre ziekenhuizen heeft dit bereikt met   •  SAS Viya en SAS Visual Analytics