Text Analytics giver overblik over infektioner

Sygehus Lillebælt har i samarbejde med SAS Institute som det første hospital i verden sat tal på, hvor mange patienter, der får hospitalserhvervede infektioner. Professor på Sygehus Lillebælt, Jens Kjølseth Møller er hjernen bag det nye system for monitorering af infektioner, som SAS Institute gør muligt ved hjælp af tekstanalyse. Jens Kjølseth Møller forventer, at systemet kan nedbringe infektioner under indlæggelse med en tredjedel og dermed øge patientsikkerheden.

Ingen kan være tilfredse med, at patienter, der indlægges på de danske hospitaler, risikerer yderligere sygdom. Derfor er arbejdet med patientsikkerhed også et helt centralt fokusområde for Sygehus Lillebælt. Nu har vi et værktøj, der kan aflæse infektioner på patientniveau.

Niels Nørgaard Pedersen
Administrerende sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt.

Det skønnes, at hver tiende patient rammes af en infektion, mens de er indlagt på hospitalet, og at over 3.000 patienter dør årligt som følge af deres infektioner. Men hidtil har ingen kendt det reelle infektionstal, og man har heller ikke præcist vidst, hvor man skulle sætte ind. Sygehus Lillebælt fik som det første hospital i verden adgang til et nyt monitoreringssystem, der giver et komplet billede af hospitalserhvervede infektioner på patientniveau.

Systemet er udtryk for dansk pionerarbejde, som kobler mange års klinisk erfaring med moderne teknologi. Epokegørende, mener sygehusdirektør.

”Ingen kan være tilfredse med, at patienter, der indlægges på de danske hospitaler, risikerer yderligere sygdom. Derfor er arbejdet med patientsikkerhed også et helt centralt fokusområde for Sygehus Lillebælt. Nu har vi et værktøj, der kan aflæse infektioner på patientniveau. Det betyder, at vi nu kan gøre vores kliniske ledere i stand til at monitorere vores indsatser og gøre mere af det, der virker. Det her er en ny æra inden for arbejdet med at nedbringe hospitalsinfektioner,” siger Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt.

Det første komplette monitoreringssystem for infektioner

Professor Jens Kjølseth Møller har tidligere udviklet et system, der kunne samle overblikket over antallet af infektioner ved hjælp af sygehusets egne registre og databaser. Men det var ikke muligt, at få et komplet overblik over antallet af infektioner. Monitoreringssystemet kunne heller ikke registrere de infektioner, som læger og sygeplejersker noterede i patientjournaler.

Sygehus Lillebælt valgte derfor at arbejde sammen med SAS Institute på grund af deres tekstanalyse-teknologi. Teknologien sætter regler og kliniske termer op, som kan udgøre såkaldte ’triggers’ ift. at identificere, at der har været en infektion. Det er første gang på verdensplan, der er udviklet et monitoreringssystem, som giver et samlet overblik over alle hospitalserhvervede infektioner.

”Vi ved nu, hvor mange infektioner, der har været i en given periode på en given afdeling. Vi gik fra at nørkle med en masse tal selv til i samarbejde med SAS Institute at kunne levere et ledelsesværktøj til læger og afdelingsledere. Vi leverer rådata til SAS Institute, som herefter præsenterer informationen på en måde, som klinikerne er vant til at hente andre ledelsesmæssige oplysninger på”, siger Jens Kjølseth Møller.

Flere hospitaler ønsker monitorering af infektioner

I 2014 kunne afdelingsledelserne på Sygehus Lillebælt for første gang trække rapporter over samtlige infektioner. Løsningen giver hospitals- og afdelingsledelser mulighed for at monitorere udviklingen af hospitalserhvervede infektioner med overbliks- og udviklingsrapporter over tid på hospitalsniveau og helt ned på afdelings- og afsnitsniveau.

”Den viden, vi får om patienterne i dag, er den viden, der vil være med til at forebygge infektioner hos patienterne i morgen. Vi kommer til at få bekræftet mange af de ting vi godt vidste i forvejen. Men vi kommer også til at arbejde meget mere aktivt med det vi kalder intervention, hvor vi forsøger at ændre rutiner for at se, om vi kan gøre det bedre, end det vi gør nu”, siger Jens Kjølseth Møller.

Professoren er ikke bare er i høj kurs på Sygehus Lillebælt, men bliver nu kontaktet fra alle verdenshjørner. Specielt USA og vores nabolande er interesserede i det nye monitoreringssystem. Her er det et spørgsmål om, hvordan systemet kan tilpasses de lande, der ikke har et individuelt registersystem på linje med de danske CPR-numre.

For mere information kontakt Morten Krogh Danielsen fra SAS Institute på telefon 7028 2648.

Sygehus Lillebælt, Logo, Kundehistorie

Udfordring

  • Det skønnes, at hver tiende patient rammes af en infektion, mens de er indlagt på hospitalet, og at over 3.000 patienter dør årligt, som følge af deres infektioner.
  • Tidligere har det ikke være muligt at give et komplet overblik over antallet af infektioner, da man ikke kunne registrere de infektioner, som læger og sygeplejersker noterede i patientjournaler og indlæggelsesnotater. Det betød, at op til en tredjedel af alle infektioner ikke blev registreret.

Løsning

  • SAS® Text Analytics: Tekstanalyseteknologi, der via algoritmer kan finde informationer i ustruktureret tekst i patientjournaler (EPJ), der har betydning i forhold til hospitalserhvervede infektioner.
  • Infektionsmonitoreringsoverblikket vises via regionens ledelsesinformationsportal, som læger og afdelingsledere er vant til at hente anden information fra.

Resultat

  • Et komplet monitoreringssystem, der giver det fulde overblik over hospitalserhvervede infektioner, ud fra både strukturerede tekster fra f.eks. registre og ustrukturerede tekster, herunder patientjournaler.
  • Monitoreringssystemet muliggør analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner. I første omgang monitoreres de fire hyppigste infektioner, som er urinvejsinfektion, blodforgiftning, lungebetændelse og sårinfektion. Ved hjælp af monitoreringssystemet kan lægerne foretage analyser af årsagssammenhænge på patientniveau og derigennem opnå læring, der kan danne grundlaget for forebyggelsesindsatser.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.