SAS løsninger styrker klinisk analyse hos Ferring

Ferring udnytter migrering og opdatering af sin kliniske platform kombineret med JMP® Clinical-software til at innovere arbejdsprocesser og styrke klinisk analyse, monitorering og visualisering.

Ferring har været kunde i SAS Institute siden 1988, og hele organisationen er hjemmevant i SAS-værktøjerne. I den seneste udvikling af det mangeårige samarbejde mellem virksomhederne har Ferring valgt at lade SAS hoste hele sin analytiske platform med alle centrale data, som indgår i selskabets kliniske forsøg.

Silvana Cappi, Executive Director, Global Biometrics i Ferring havde en ambition om at udnytte en it-omlægning som anledning til at se holistisk på en lang række af virksomhedens processer og arbejdsgange.


Silvana Cappi, Executive Director, Global Biometrics, Ferring
”Det er ikke bare ny software, det er også forandringsledelse. Opdateringer kan være en god anledning, fordi vi alligevel skal implementere nye arbejdsgange”.

Den tekniske anledning var en vigtig softwareopdatering af SAS’ kliniske løsning (SAS® Drug Development) samt overgangen til en fuldt hosted løsning hos SAS.

”Det er ikke bare ny software, det er også forandringsledelse. Opdateringer kan være en god anledning, fordi vi alligevel skal implementere nye arbejdsgange. Denne omlægning går hånd i hånd med vores egen udvikling som en global virksomhed. Vi har stadig flest fastansatte i Danmark, men også medarbejdere i Japan, Kina, Indien, USA og andre steder. Derfor arbejder vi nu i virtuelle teams på tværs af kontorer og udviklingscentre rundt om i verden. Derfor har vi haft brug for et system, der understøtter vores globaliseringsproces og giver medarbejderne adgang til den samme information, uanset hvor de arbejder fra. Omlægningen til en hosted løsning har sikret os en virkelig god performance, selvom datacentret ligger i SAS’ hovedsæde i USA”, siger Silvana Cappi.

Ud over SAS Drug Development består løsningen bl.a. af SAS’ JMP Clinical, som er et vigtigt værktøj til klinisk dataanalyse, visualisering og rapportering fra kliniske forsøg samt Central Statistisk Monitorering (også kaldet risk-based monitoring), hvilket også indeholder analyser til at opfange ’underlig’ dataadfærd og potentiel snyd (fraud detection).

”Med den nye version er bl.a. narratives og patientprofiler indarbejdet, så vi kan få gode rapporter ud af vores data og have et kontinuerligt overblik over, hvordan vores kliniske data ser ud hen over tid i et program eller et studies udvikling. Det er vigtigt, fordi vi altid skal maksimere mulighederne for, at et projekt får succes, og det indebærer bl.a., at vi tidligt bliver opmærksomme på, hvis der er anomale eller problematiske data”, forklarer Silvana Cappi.

Denne tilgang går også hånd i hånd med FDA’s initiativ om ’risk-based monitoring’. På denne måde har Ferring sammen med SAS implementeret risk-based monitoring og ved brug af JMP Clinical udviklet redskaber og metoder, som igen er med til at skabe udvikling i hele branchens arbejde med compliance og risk management.

Samtidig med at man har skabt en fælles global platform med ensartede arbejdsgange via SAS Drug Development (og snart også JMP Clinical), har redskabet også skabt interesse uden for selve forskningsarbejdet, fortæller Silvana Cappi. Lige nu ser Ferrings data management-ansvarlige på, om man kan bruge visse af elementerne i arbejdet med risk-based monitoring.

”JMP Clinical lader os se på forskellige elementer i data – falder de inden for normale udfald eller kan der være mistanke om, at der er nogen, som f.eks. har opfundet patientdata eller har rapporteret på en forkert måde. Hvis nu ét hospital har helt forskellige rapporteringsdata end de andre deltagende hospitaler, så kan man gå ind og se på dette, foretage målrettet monitorering samt spare en masse tid og penge i forhold til at lave en bred undersøgelse af anormaliteter”, forklarer Silvana Cappi.


Silvana Cappi, Executive Director, Global Biometrics, Ferring
”Vi skal altid maksimere mulighederne for, at et projekt får succes, og det indebærer bl.a., at vi tidligt bliver opmærksomme på, hvis der er anomale eller problematiske data”.

Grib muligheden
Silvana Cappi er meget bevidst om, at Ferring skal holde sig skarp og konstant udfordre sig selv for at kunne være med i en global konkurrencesituation. Derfor har hun været meget glad for, at SAS har understøttet Ferring i at skabe det helt rigtige tekniske miljø såvel som at indgå i det strategiske arbejde omkring optimering af arbejdsgange og procedurer.

”SAS har virkelig committet sig til dette projekt, og det er vigtigt for mig. Det er ikke bare det, vi har i dag – det er, hvad vi har brug for i fremtiden, så den investering, SAS har taget i udvikling af software m.v., er en vigtig komponent for mig”.

Kundehistorien findes også på engelsk
Læs mere

Ferring

Challenge

Sikre compliance til bl.a. FDA’s regler og samtidig sikre et globalt miljø, hvor Ferrings internationale teams tilgår data på den samme måde og kontinuerligt stiler mod at optimere arbejdsgange.

Solution

SAS® Drug Development:
http://www.sas.com/en_us/industry/life-sciences/drug-development.html

JMP® Clinical:
http://www.jmp.com/en_us/software/jmp-clinical.html

Benefits

Implementeringen af nye versioner af SAS-løsningerne blev udnyttet til at arbejde overordnet på Ferrings arbejdsgange i en change management-proces.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.