Školenia / SLED Školení pre Vašu pozíciu

SAS Analytika

Analytik, štatistik

SAS Analytika
Programmer/Analyst Analytik, štatistik
Píšem SAS programy alebo používam SAS Enterprise Guide na prípravu, analýzu a interpretáciu štatistických dát.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.

Statistical Analyst

PMLR92 PRG1 ST192 EG1 ST292 LWEGBS42 CDALR92