Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Solutions

Risk Management

SAS Solutions
Risk Management
Risk Management cesta školeniami naučí analytikov ako vytvárať skórovacie karty, pomôže pracovníkom ktorí potrebujú robiť analýzy trhového a kreditného rizika na finančných dátach.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


Risk Management  CSEM CSDI


Pokročilé a doplňujúce školenia

SAS Risk Dimensions: Konfigurácia a analýza / SAS Risk Dimensions: Configuration and Analysis