Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Enterprise Business Intelligence

Vývojár Data Integration

SAS Enterprise Business Intelligence
Vývojár Data Integration Vývojár Data Integration
Používam SAS aplikácie na výber, ukladanie a čistenie požadovaných dát.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


Vývojár Data Integration  DI1 DIFT