Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Solutions

Customer Intelligence

SAS Solutions
Customer Intelligence
SAS Customer Intelligence cesta školeniami Vás naučí, ako plánovať vašu komunikáciu so zákazníkmi strategicky, ako používať analytické techniky na pochopenie a predpovedanie správania zákazníkov, ako vyvíjať, realizovať a hodnotiť marketingové kampane a tiež ako maximalizovať ich úspešnosť.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


SAS Customer Intelligence  CISTU53 MADATA53


Pokročilé a doplňujúce školenia

Maximalizácia účinnosti kampaní so SAS Marketing Optimization / Maximizing Campaign Efficiency with SAS Marketing Optimization 

Riadenie komunikácií so SAS Digital Marketing / Managing Broadcasts Using SAS Digital Marketing