Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Enterprise Business Intelligence

Biznis používateľ

SAS Enterprise Business Intelligence
Biznis používateľ Biznis používateľ
Používam SAS "point-and-click" aplikácie na prístup k existujúcim informáciám a tiež si vytváram vlastné reporty a analýzy.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


Biznis používateľ  SBU1 SBU2