Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Enterprise Business Intelligence

BI Content Developer

SAS Enterprise Business Intelligence
BI Content Developer BI Content Developer
Rozumiem dátam v našej organizácii a vytváram dashboardy, informačné mapy, stored procesy alebo Olap kocky.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


BI Content Developer  SBA1 SBA2 SBAFT1 SBAOLAP