Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Solutions

Activity-Based Management

SAS Solutions
Activity-Based Management
SAS Activity-Based Management (ABM) vzdelávanie poskytuje zručnosti využiť Vaše činnosti a analýzy pre efektívny model Vášho podnikania, ako vytvárať procesy, ktoré podporujú ziskovosť, úsilie o riadenie nákladov, finančné plánovanie, a schopnosť optimalizácie.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


ABM  ABMO64