Školenia /

SAS Školenia

Slovensko

SAS Školena
Školenia  

Formy realizácie školení

Otvorené školenia

Je určené pre účastníkov z rôznych spoločností. Realizuje sa v prípade prihlásenia minimálneho počtu 4 účastníkov. Cena pri otvorenom školení je uvedená na jedného účastníka v EUR bez DPH.

Uzatvorené školenia

Je určené len pre účastníkov jednej spoločnosti. Výhodou uzavretého školenia je pri vyššom počte účastníkov z jednej organizácie nižšia cena a to, že sa môžu preberať konkrétne situácie z prostredia danej spoločnosti bez toho, aby sa o tom dozvedela konkurencia. Cena pri uzatvorenom školení je uvedená za celé realizované školenie pri počte účastníkov 1 až 8.

Customizované školenia
Je šité na mieru pre potreby zákazníka. Na základe vašich konkrétnych požiadaviek vieme prispôsobiť obsah školenia špecifickým potrebám. Na tomto školení sa zúčastňujú len účastníci jednej spoločnosti.


Realizácia školení

Školenia prebiehajú v školiacej miestnosti spoločnosti SAS Slovakia, poschodie B5, Lazaretská 12, Bratislava.
Počas školenia má každý účastník k dispozícii 1 pracovnú stanicu s inštaláciou SASu, pričom jej konfigurácia bude zabezpečovať vykonanie potrebného školenia, aj s vykonaním praktických cvičení a úloh. Každý účastník dostane ku príslušnému školeniu i vytlačené školiace materiály.