Privacy Statment /

Politică de confidenţialitate

- conform Legii 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (“Legea 677/2001”) si a Legii 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (“Legea 506/2004”)

S.C. SAS Anlytical Solutions S.R.L. (SAS sau "noi") este dedicată protejării confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal ale ale (i) clienţilor / potenţialilor săi clienţi (persoane fizice); (ii) consumatorilor / potenţialilor consumatori (persoane fizice); (iii) angajaţilor / colaboratorilor externi persoane fizice ai clienţilor / potenţialilor săi clienţi(persoane juridice); (iv) clienţii persoane fizice ai clienţilor săi sau angajaţii / colaboratorii externi persoane fizice ai clienţilor persoane juridice ale clienţilor săi şi ale căror date sunt primite de către SAS în contextul activităţii sale; şi (v) vizitatori ai paginii de Internet pentru România a site-ului de Internet al grupului SAS ( toate aceste categorii "dumneavoastră" sau "ale dumneavoastră").

Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat, direct sau indirect.

SAS va prelucra datele cu caracter personal ale categoriilor (i), (ii), (iii) şi (v) de persone vizate de mai sus în calitate de operator, pentru scopurile descrise în continuare. SAS va prelucra datele cu caracter personal ale categoriei (iv) de persoane vizate de mai sus în calitate de împuternicit al clienţilor săi.

Această Politică de confidenţialitate ("Politica") prezintă practicile şi standardele SAS de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal la care SAS are sau poate avea acces în calitate de operator. Această politică nu se referă la praticile şi standardele SAS pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt sau pot fi puse la dispoziţia SAS în calitate de împuternicit.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

SAS colectează si prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră, după caz: informaţii de contact profesionale generale; nume şi prenume; sex; adresă de domiciliu / reşedinţă; cetăţenie; semnătură; locul de muncă şi poziţia / capacitatea; adresa locului de muncă; numărul de telefon; numărul de fax; adresa de e-mail; tipul şi frecvenţa interacţiunii personale cu SAS; informaţii legate de preferinţele privind produsele; informaţii legate de comenzi; informaţii legate de tranzacţii; universitatea urmată şi programul studiat (în cazul studenţilor); produsele sau serviciile achiziţionate; preţurile plătite; informaţii legate de achiziţie, plată şi facturare; istoricul achiziţiilor; informaţii bancare; numărul de înregistrare în scopuri de TVA; informaţii legate de software licenţiat; informaţii legate de serviciile de asistenţă clienţi acordate post achiziţie licenţe; coduri operaţionale software; informaţii legate de training-uri şi certificările pentru software; informaţii legate de respectarea termenilor contractuali. În legătură cu pagina pentru România a site-ului web al grupului SAS, SAS colectează şi prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră: paginile pe care le vizitaţi; link-urile pe care le accesaţi; timpii dumneavoastră de acces; adresa protocolui de internet (IP) folosită de dumneavoastră; configuraţia şi setările sistemului dumneavoastră.

Toate datele cu caracter personal menţionate în această Politică vor fi colectate şi ulterior prelucrate de către SAS numai în măsura în care acest fapt este necesar SAS pentru a-şi îndeplini scopurile de prelucrare menţionate în această Politică.

Scopurile prelucrării

SAS colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: (i) furnizarea de produse (software) şi servicii; furnizarea de servicii şi suport tehnic pentru clienţi; distribuţie de coduri operaţionale pentru software; asigurare de suport post-acordare licenţe; efectuarea de vânzări; managementul relaţiilor publice cu clienţii în contextul vânzărilor; previzionări financiare legate de clienţi; încheierea tranzacţiilor solicitate de clienţi; menţinerea istoricului de achiziţii; bugetarea şi previzionarea cheltuielilor şi veniturilor legate de clienţi; realizarea de raportări; verificarea instalărilor şi descărcărilor de software; încheierea de contracte şi îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor sale legale şi contractuale rezultate din contractele încheiate cu clienţii săi,, în conformitate cu obiectul de activitate al SAS; (ii) realizarea auditurilor de conformitate a clienţilor cu condiţiile contractelor de licenţiere, în concordanţă cu termenii contractuali agreaţi în contractele de licenţe de software; verificarea evidenţelor oferite de clienţi referitoare la folosirea produselor software pentru care SAS a acordat licenţe, în conformitate cu contractele de licenţiere; (iii) furnizarea de informaţii de marketing şi promoţionale cu privire la produse şi servicii; furnizarea de informaţii cu privire la funcţionalitatea noilor produse şi de informaţii cu privire la noi oferte şi furnizarea de buletine informative ("newsletters") ale companiei, precum şi alte materiale de marketing clienţilor şi clienţilor potenţiali, persoane fizice sau juridice, care şi-au exprimat interesul în a primi informaţii şi materiale relevante, sau după cum este altfel permis de legislaţia privind protecţia datelor; (iv) personalizarea paginii pentru România a paginii de internet a grupului SAS în funcţie de interesele dumneavoastră. Prelucrarea va include consolidarea bazelor de date şi centrelor de date pentru clienţi actuali sau potenţiali, implementarea diferitelor aplicaţii IT. Colectarea şi prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară SAS pentru a-şi desfăşura activitatea într-o manieră profesională adecvată, iar refuzul dumneavoastră de a oferi datele necesare va atrage după sine imposibilitatea ca SAS să-şi desfăşoare activitatea în maniera menţionată.

Dezvăluire către terţe părţi: Pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri menţionate mai sus, SAS poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multor categorii de destinatari: persoane fizice sau juridice ce prelucrează date în numele SAS, parteneri contractuali ai SAS, alte companii din grupul SAS, reprezentanţi autorizaţi ai SAS şi / sau ai grupului de companii SAS, autorităţi publice centrale / locale, instituţii bancare.

Drepturile privind prelucrarea: În conformitate cu Legea 677/2001 aveţi dreptul de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal şi de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legitime şi întemeiate, când acest fapt este permis de lege. Vă puteţi exercita aceste drepturi prin depunerea unei cereri scrise, datate şi semnate către Krisztina Andras la următoarea adresă: Krisztina.Andras@hun.sas.com. Aveţi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate şi de a vă adresa instanţelor de judecată în situaţia în care aveţi îngrijorări în legătură cu modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate.

Transfer internaţional: Pentru realizarea unuia sau mai multor dintre scopurile menţionate mai sus o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate atât în ţări din cadrul UE / SEE, dar şi către ţările din afara UE / SEE. SAS ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod corespunzător indiferent de locul unde urmează să fie transferate. În prezent, o parte sau toate datele dumneavoastră personale pot face obiectul unor transferuri către SAS Institute Inc. în Statele Unite ale Americii şi SAS Institute Kft. in Ungaria.

Informaţii generale: SAS poate actualiza această Politică în mod periodic şi versiunea curentă va fi publicată pe pagina pentru România a paginii de internet a grupului SAS http://www.sas.com/offices/europe/romania/privacy.html. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la aplicarea acesteia, vă rugăm să contactaţi în scris pe Krisztina Andras la următoarea adresă: Krisztina.Andras@hun.sas.com.