Risk Yönetimi Çözümleri

Kurumsal Stres Testi

Stres testi de dahil olmak üzere senaryo tabanlı analiz kullanarak fırsatları ve riskleri belirleyin.

SAS® Kurumsal Stres Testini Nasıl Destekler?

Entegrasyon, düzenleme, iş akışları ve yönetişime odaklanan kapsamlı bir çözüm.

Stres testi öncelikle banka denetimi için bir araç olarak hizmet ederken, senaryo tabanlı analitik, finansal kurumlarda sermaye planlaması ve stratejik iş yönetimi için değerli bir araç olarak ortaya çıkıyor. SAS, tüm stres testi üretim döngüsünü ele alan ve risk ve finans rakamlarını tek bir görünümde bir araya getirme yeteneği sağlayan kapsamlı bir senaryo analizi çözümü sunuyor.

Yapılandırılabilir iş akışları ve merkezi düzenleme

 • Yerleşik bir iş akışı motoru, görevleri, zaman çizelgelerini ve onay yollarını belirtmenize olanak tanır.
 • Merkezi durum izleme, planlara göre ilerlemeyi izlemenize, onaylar vermenize ve her adım için ekler ve yorumlar eklemenize olanak tanır.
 • Merkezi senaryo yönetimi, senaryoları kolayca içe aktarmanıza, dışa aktarmanıza, depolamanıza ve değiştirmenize olanak tanır.
 • Çözümümüz, yapılandırılabilir portföy segmentasyonu ve iş geliştirme planları içerir.

Entegre yönetişim ve denetimlerle güçlü veri yönetimi

 • Önceden yapılandırılmış veri kalitesi kuralları, BCBS239 ilkeleriyle eşlenir.
 • Kontrollü, merkezi bir model kitaplığı, verilerdeki tüm değişiklikleri otomatik olarak belgeler ve tüm modellerin sürümlendirilmesini ve aranmasını sağlayarak model kontrolünü kolaylaştırır.
 • Çözüm, modelleri geliştirme aşamasından üretim aşamasına kadar ilerletmenize ve önceki model sürümlerini arşivlemenize olanak tanır.
 • Güvenlik yönetimi yetenekleri, proje verilerini, modelleri, senaryoları, hiyerarşileri ve yapılandırmayı korur.

Yüksek performanslı, uyarlanabilir mimari

 • Yüksek performanslı, veritabanı içi/bellek içi yürütme, zamanında, isteğe bağlı simülasyonlar, analizler ve kararlar alınmasını sağlar.
 • Çözüm, kurumunuzun boyutuna ve karmaşıklığına, en büyük ve en karmaşık global kuruluşlara kadar ölçeklenebilir ve değişen iş gereksinimlerine ve pazar gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kurumsal stres testi için neden SAS'ı seçmelisiniz?

SAS, değişen iş gereksinimlerine ve pazar gereksinimlerine uyum sağlayabilen kapsamlı, entegre bir stres testi ortamı sağlıyor.

Döngü sürelerini önemli ölçüde kısaltın

Sonuçları daha hızlı üretin ve işle ilgili karar alma süreçlerinde daha duyarlı ve etkili olun. Daha kısa sürede daha geniş bir senaryo yelpazesi üzerinde analizi derinleştirin.

Stres testlerini dahili sermaye planlamasıyla uyumlu hale getirin

Dahili bütçeleme ve tahmin çalışmaları ile sermaye dağıtımı ve büyüme planları arasında tutarlılık ve uyum sağlayın.

Risk analitiğini entegre edin

Stres testi, CECL/IFRS9, ALM ve model risk yönetimi bileşenlerini de içeren entegre bir risk ve finans platformunun (SAS Risk Stratum) üzerinde oturan birden çok SAS teklifinden yalnızca biridir.

Müşteri Başarı Hikayesi

SAS'tan Kurumsal Stres Testi ile Daha Akıllı Çözümler Üretin

 • Gelişmiş simülasyonlar ve 'strese dayanıklı' modellerle belirsiz senaryolarda başarılı bir şekilde gezinme

  Dijital banka Banca Progetto, riski azaltmak, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve gelecek için plan yapmak için tahmine dayalı analitiğe ve SAS'ın bulut öncelikli yaklaşımına güveniyor.

 • Stres testini rekabet avantajına dönüştürmek

  Dünyanın en yüksek dereceli bankalarından biri olan Standard Chartered, stres testi gereksinimlerini karşılamak ve kriz senaryolarının gelecekteki P&L ve bilançosu üzerindeki etkisini değerlendirmek için SAS'ı kullanıyor.

  SAS'tan Ödüllü Risk Teknolojisi

  Chartis RiskTech100® Ödülü

  Risk.net Risk Teknolojisi Ödülü

  SAS ile bağlantı kurun ve sizin için neler yapabileceğimizi görün.