Bankacılık Çözümleri

Bankacılık Risk Yönetimi

Riske duyarlı bir kültür oluşturun. Sermaye ve likiditeyi optimize edin. Düzenleyici talepleri karşılayın.

SAS, bankacılık ve sigorta sektörleri için önde gelen bir risk yönetimi yazılımı ve veri sağlayıcısı olan Kamakura Corporation’ı satın aldı.

SAS Nasıl Daha İyi Risk Yönetimi Sunar

Yalnızca SAS, kısa ve uzun vadeli stratejileri dengelemenize, finansal performansı iyileştirmenize ve kuruluşunuz genelinde risk bilincine sahip bir kültür oluşturmanıza yardımcı olan kapsamlı risk çözümleri, yapay zekâ, regtech teknolojileri ve en iyi uygulamaları sunar. SAS ile veri tutarlılığı, şeffaflık ve eksiksiz izlenebilirlik sağlayarak uyumluluk süresini ve maliyetini azaltabilirsiniz.

Düzenleyici risk yönetimi

 • Zamanında, doğru RWA raporlaması ve düzenleyici sermaye optimizasyonu ile verimli kredi riski analizi sağlayın.
 • Kredi riski analitiği için Basel III/IV gerekliliklerine uyun.
 • Kredi ve karşı taraf riskini ölçmek ve raporlamak için konsolide bir veri, modelleme ve raporlama altyapısı oluşturun.

Sermaye planlaması

 • Daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanabilmeniz için stres testi döngü sürelerini azaltın.
 • Sermaye planlamasını hızlandıran güçlü araçlar ve raporlama yetenekleriyle fırsatları ve riskleri ortaya çıkarın.
 • Önünüzdeki yolu tahmin etmek ve beklenmedik durumlara hazırlanmak için denetimsel stres testinin ötesine geçin.
 • Esnek iş akışı otomasyonu ve yerleşik kontrollerle şeffaflığı ve denetlenebilirliği geliştirin.
 • İhtiyaçlar değiştikçe yeni modeller, metodolojiler ve senaryolar tanıtın.

Kredi risk yönetimi

 • Yeniden kodlamaya gerek kalmadan kredi riski modellerini daha hızlı oluşturun, geriye dönük test edin ve canlıya alın.
 • Proje yapılarını, değişkenleri vb. paylaşmayı kolaylaştıran sezgisel bir arayüzle kurumsal IP’yi daha iyi yönetin.
 • Risk maruziyetlerini değerlendirmek için çok çeşitli derecelendirme metodolojilerini kullanarak daha iyi borç verme kararları alın.
 • Model yaşam döngüsü boyunca performansı optimize ederek model riskini azaltın.
 • Risk maruziyetlerini simüle etmek ve sermaye planlamasını desteklemek için senaryo tabanlı risk analitiğini devreye alın.
 • Merkezî, kontrollü bir ortamda UFRS 9 ve CECL tahminlerini hazırlayın.

Risk yönetişimi

 • Risk profilinize ve iç kontrol durumunuza ilişkin bütünsel, kurumsal bir görünüm elde edin.
 • Merkezî bir model envanteri ve model risk yönetimi çerçevesiyle şeffaflığı sağlayın ve tutarlı standartları teşvik edin.
 • Yüksek kaliteli verilere dayalı doğru, isteğe bağlı düzenleyici ve yönetim raporları üretin.
 • Yönetim ve düzenleyiciler için denetlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan kendi kendini belgeleyen bir çözümle kritik operasyonel risk ve uyumluluk süreçlerini yönetin.

Risk yönetimi için neden SAS®’ı seçmelisiniz?

İsteğe bağlı, yüksek performanslı risk analitiğini CRO’nuza ve risk profesyonellerine teslim edin. SAS ile, değişen yasal gereklilikleri karşılarken kısa ve uzun vadeli stratejileri güvenle dengeleyebilirsiniz.

Firma çapında bir risk teknolojisi temeli oluşturun

Ölçeklenebilir, yüksek kaliteli verileri, iş akışını, analitiği ve raporlamayı destekleyen modernleştirilmiş bir risk altyapısıyla eski süreçleri güncelleyin.

Risk ve finans modellemesini entegre edin

Ortak bir platform, kurumsal stres testi ile birlikte IFRS 9 ve CECL düzenleyici gerekliliklerini destekler.

En iyi uygulama modeli olan risk yönetimi uyumluluğunu elde edin

Tam şeffaflık ve önceden oluşturulmuş yönetişim süreçleri, uyumluluk yükünüzü hafifletir ve kurumsal hesap verebilirlik sağlar.

Basel III/IV uyumluluğu için düzenleyici risk yönetimi süreçlerini iyileştirin

SAS, düzenleyici sermaye, likidite riski ve BCBS 239 dâhil olmak üzere tüm düzenleyici risk yönetimi zorunlulukları için uyumu destekler.

Yaşam döngüsü boyunca kredi riski yönetimi süreçlerini iyileştirin

Oluşumdan portföy yönetimine ve tahsilattan ekonomik canlanmaya kadar tüm kredi riski yönetimi sürecini verimli ve etkin bir şekilde yönetin.

Yapay zekâyı dâhil edin

Kredi derecelendirme, sermaye optimizasyonu, geriye dönük test ve model doğrulama ve regtech için yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanın.

Basın bültenini okuyun

SAS® ile Daha Akıllı Çalışan Bankalar

 • Model yönetişimine hakim olmak

  Dünyanın en büyük 20 bankasından biri olan TD Bank (America’s Most Convenient Bank®), riskler hakkında doğru ve zamanında bilgiler elde etmek için üst yönetimi ve düzenleyicileri tüm risk kategorilerinde model durumu hakkında güncel tutarak SAS kullanıyor.

 • Bank of Baroda

  Risk kültürünü geliştirmek

  25 ülkede faaliyet gösteren Hindistan merkezli bir banka olan Bank of Baroda, kapsamlı bir operasyonel risk çerçevesi aracılığıyla yönetişimi güçlendirmek ve güveni artırmak için SAS kullanıyor. SAS’ı kullanan banka, kayıp olayı verilerinin toplanması ve raporlanması için gereken süreyi üç aydan 15 güne indirerek daha sık risk değerlendirmeleri ve proaktif risk azaltmayı mümkün kıldı.

  Bankacılık Ürünleri ve Çözümleri için Risk Yönetimi

  SAS ile bağlantı kurun ve sizin için neler yapabileceğimizi görün.