SAS Viya lyfter hela teamet.

Alla kan få mer gjort i en delad miljö där alla användare – från data scientists till affärsanalytiker och IT-medarbetare – kan samarbeta oavsett kompetensområde.

Data Engineer

Bygg skalbara datapipelines och leverera pålitliga och användbara insikter.

SAS Visual Analytics showing data preparation capabilities for data engineers

Främja samarbete och effektivisera åtkomsten till användare för data och analys.

Avlägsna ineffektiva processer genom automatiserad orkestrering av datapipelines.

Säkerställ regelefterlevnad genom fortlöpande styrning av analystillgångar.

Data Scientist

Förvandla stora mängder strukturerad och ostrukturerad data till analytiska insikter genom att bygga och testa modeller med SAS klassledande AI.

Utforska och kombinera ett brett utbud av verktyg och tekniker för att hitta den bästa lösningen för alla användningsfall.

Arbeta snabbare i analyslivscykelns alla steg tack vare parallella system och intelligent automatisering.

Kommunicera ditt arbete till andra team oavsett deras tekniska kunskaper med automatiskt genererade modellförklaringar och projektsammanfattingar som skapas med generering av naturligt språk.

Affärsanalytiker

Gör ett större avtryck genom UI-baserad avancerad analys och maskininlärning för att gå steget längre än vanlig BI.

Skapa insiktsfulla rapporter och dashboards i ett visuellt dra-och-släpp gränssnitt, inbyggd automatisering och naturlig språkkontext som hjälper dig i varje steg.

Samarbeta och dela insikterna genom att publicera dina insikter från SAS i öppna SDK:er och API:er eller via integrationer med Microsoft 365.

Upptäck hur du arbetar som bäst. Oavsett om det är genom att skriva kod eller arbeta med dra-och-släpp kan du hitta möjligheterna som döljer sig i datan – från att självständigt förbereda data till nya visualiseringar och att skapa AI-modeller.

Maskininlärningsingenjör

Ta analyserna från labbet till produktionen med verktygen som behövs för att snabbt ta modeller i bruk med kraftfull styrning.

Sätt snabbt modellerna i användning där de behövs med ett par enkla klick och automatiserad driftsättning – ingen omprogrammering behövs.

Säkerställ effektiv modellstyrning med en central utvecklingskatalog som övervakar alla slags modeller och analytiska tillgångar från att de skapas till att de tas ur drift.

Automatisera ditt arbete med en CI/CD-metod genom att definiera och övervaka skräddarsydda arbetsflöden som automatiserar alla faser i hanteringen av modellers livcykel.

IT-tekniker

Minska arbetsbördan för IT och lös samtidigt utmaningar med integration, interoperabilitet och teknisk kompatibilitet.

Balansera kostnader och flexibilitet med en nativ molnplattform som enkelt kan integreras i alla infrastrukturer och app-ekosystem.

Stärk och utveckla IT-projekt genom att automatisera analytiska uppgifter och använda AI för att förena olikartade tekniker, kompetenser och processer.

Inbyggd styrning gör data- och analysprojekt repeterbara, förklarliga, transparenta och pålitliga – oavsett mängden data, antal användare och uppgifter.

Hastigheten är otrolig för den här datavolymen. SAS hjälper Alliant att ta fram modeller på en fjärdedel av tiden som traditionella arbetsflöden tar och förkortar bearbetningstiderna med 85 %. Malcolm Houtz Vice President of Data Science Alliant
Om en väg verkar intressant gör SAS Viya det möjligt att enkelt genomlysa datan med ett enda klick. Dr. Thilo Eichenberg Data Scientist Techniker Krankenkasse
Det mest innovativa är den automatiserade maskininlärningen. Inget annat verktyg har gett oss den här möjligheten – vi bara slår på den och låter modellerna göra jobbet. Johanna Makkonen Senior Analyst S-Bank Finland