SAS accelererar läkemedelsutveckling med hjälp av AI och dataanalys

SAS Institute, en ledare inom AI och analys, är med och utvecklar användningen av data för kliniska läkemedelsprövningar för att möjliggöra att patienter ska få nya mediciner mycket snabbare än tidigare. Efter en noggrann utvärdering har SAS valts av det globala bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca för att öka effektiviteten och automatisera hanteringen av godkännanden och andra myndighetsdokument relaterade till prekliniska och kliniska prövningar. 

Genom att leverera branschledande analys och AI kommer SAS att stödja omstruktureringen av flöden av kliniska data och patientdata, hantera förändrade testdesigner i en snabbt föränderlig regulatorisk miljön, möjliggöra återanvändning av data och bidra till att accelerera rapporterings- och ansökningstider.

Samarbetet kommer även att innebära ökad kapacitet, automatisering, interoperabilitet och flexibilitet för att ta in och analysera olika och nya datakällor från patienter, såsom data från bärbara enheter, sensorer och precisionsmedicin, som en del av ansökningsprocessen.

Detta kommer att uppnås genom att stödja analys- och rapporteringsfaserna med SAS Life Science Analytics Framework och SAS Viya, en skalbar och kraftfull molnbaserad branschplattform som möjliggör snabba beslut oavsett datavolymer eller komplexitet med moderna molntekniker. Samarbetet har potential att ge betydande produktivitetsvinster genom att påskynda tid till marknaden (time to market) och att reducera IT-kostnaderna. Partnerskapet mellan SAS och AstraZeneca kommer att möjliggöra samarbete mellan olika team i hela organisationen för att öka innovationen inom klinisk forskning.

– Partnerskapet med SAS stödjer transformationen av hur vi använder kliniska data för att stödja vårt patientcentrerade tillvägagångssätt och fokusera på att få läkemedel till patienter snabbare än någonsin tidigare. Det kommer också att främja nya sätt att arbeta och att anamma ny teknik och testmodeller för att accelerera vår portfölj, säger Christopher J Miller, vice president Biometrics på AstraZeneca.

– Jag är glad över att SAS bygger vidare på den starka relation som företaget haft med AstraZeneca under många år genom att vara en del av detta transformationsprogram. Arbetet de gör har en positiv påverkan för miljontals människors liv runt om i världen, säger Bryan Harris, Executive Vice President och Chief Technology Officer på SAS och fortsätter:

– Det är spännande eftersom vi har etablerat en solid grund mellan våra företag, men vi inser också att vi bara skrapar på ytan. Vi fokuserar på teknik och framsteg inom AI, och vi är dedikerade i arbetet med hur vår teknik i kombination med Astra Zenecas expertis och kunnande kan skapa nya medicinska lösningar för deras kunder.

Länk till det globala pressmeddelandet - här

 

 

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Presskontakt:

Besök vårt nyhetsrum: