TILLÄMPNINGAR INOM BRANSCHEN

AI för tillverkande Industri

Få oöverträffad artificiell intelligens (AI) för att förbli konkurrenskraftig på en komplex global marknad.

Affärsutmaning

Inom tillverkningsindustrin är du under ständig press att förbättra kvaliteten, öka produktiviteten och minska kostnaderna. Du har också som målsättning att ha behovsanpassade lager samtidigt som du ska öka lönsamheten och optimera kostnaderna. Genom att hitta nya sätt att använda data från sensorer och IoT kan du gå från ett reaktivt förhållningssätt till ett proaktivt förhållningssätt och minimera antalet oplanerade driftstopp, minska resursslöseri och reklamationer samt utveckla nya och innovativa intäktskällor.

Att hantera det oväntade är en ständig utmaning. Traditionella metoder – Six Sigma, line-level reporting, MES-system – räcker inte längre för att få insikter från data för att förbättra beslutsfattandet. Att hitta nya sätt att utnyttja värdet av industriell data är viktigt för att moderna tillverkare ska kunna hantera dagens datavolym, hastighet och variation.

Så här kan AI hjälpa dig

Framsteg inom AI gör att vi kan automatisera komplicerade uppgifter och hitta signaler i data att agera på vilket tidigare var för stort eller komplext att hantera. För kvalitet och utrustningars prestanda, leveranskedjan och reservdelsoptimering, förbättringar av service och intäkter från IoT-data kan AI-tekniker öppna upp för nya insikter över hela spektret av tillverkningsdata så att du kan:

  • Hitta tidigt indikatorer på potentiella kvalitetsproblem. Kapaciteten hos AI går långt utöver enkla regelbaserade system. Med ett kontinuerligt lärande kan den automatiskt upptäcka datamönster, som en människa mest troligt aldrig skulle identifiera.
  • Undvik resursslöseri och reklamationer som bara kostar pengar. Använd bildigenkänning för att identifiera eventuella brister under tillverkningsprocessen så att du kan hantera dem så snabbt som möjligt.
  • Identifiera förbättringsområden Med textanalys, inklusive natural language processing, kan du länka kunders sentiment, servicekommentarer och andra skriftliga noteringar till kvalitets- och produktionsvariabler för att identifiera områden som kan förbättras.
  • Förbättra avkastningen. Tillämpa deep learning i industriell verksamhet för att optimera produktsammansättning och produktionstekniker, kombinera ljud, video, text och annat data på effektivitetsnivåer som tidigare var otänkbara.

Varför SAS?

Som ledare inom avancerad analys förstår SAS att en omsorgsfullt utformad och väl implementerad analysstrategi gör det möjligt för tillverkare att uppnå sina produktions- och lönsamhetsmål på ett effektivare sätt. Det handlar inte bara om att få tekniken rätt; Det handlar om att använda data för att hantera komplexitet, minska risken, förbättra marginalerna och till och med skapa nya inkomstkällor.

Det är därför vi har ett inbyggt AI-stöd i vår mjukvara - allt från vår kraftfulla SAS® Platform till lösningar som ger tillverkaren rätt verktyg för att upptäcka, lösa, förutse och förebygga eventuella problem med både kvalitet och pålitlighet. SAS förenklar integrationen av data från olika system, tar fram djupa insikter för att förbättra produktiviteten, och kan användas var och när som helst du behöver insikter i din verksamhet - under produktion eller genom hela företaget.

AI-lösningar för Tillverkande industri

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.