SAS Institute-utbildade data scientists utvecklar Hi3Gs analysförmåga

Telekomföretaget Hi3G har länge jobbat med enklare analyser för att stödja medarbetarna i det dagliga arbetet. Nu är målet att proaktivt tillföra värde till organisationen, vilket möjliggörs genom personer som utbildats på SAS Analytics Value Training for Data Science-program.

2012 utsåg Harvard Business Review data scientist som 2000-talets mest sexiga yrke. Även om det fortfarande är IT- och teknikbranschen som har störst behov av data scientists skriker även andra branscher och funktioner efter kunskap inom analys, som till exempel marknadsföring och finansiella tjänster. Enligt den amerikanska karriärsajten Glassdoor är data scientist det bäst betalda jobbet i USA just nu, vilket är ett tecken på ett gap mellan utbud och efterfrågan. Även i Sverige råder det stor brist på kvalificerade personer som kan utläsa affärsnytta från organisationens data.

Telekomföretaget Hi3G med varumärket 3 har identifierat behovet av att jobba mer proaktivt med analys i alla delar av företaget för att förbli konkurrenskraftig. För att nå detta mål genomfördes en stor omorganisation, där bland annat analysavdelningen centraliserades. Därutöver genomfördes förändringar i analysavdelningens arbetssätt och prioritering av tid.

Tack vare SAS Analytics Value Training for Data Science-program är det mycket enklare att fördela våra resurser och prioritera projekten som hjälper oss att driva organisationen framåt Elis Rosén Analyschef 3

− Idag jobbar vi med det som vi kallar för Analys 2.0, det vill säga att vi prioriterar vilka områden som vi ska analysera utifrån affärsvärde. På så sätt kan vi ägna mycket tid åt områden som potentiellt kan ha ett stort bidrag till vår affär och därigenom skapa en verklig konkurrensfördel.

En del av detta arbete innefattade utbildning av vår personal, och SAS Institutes Analytics Value Training for Data Science-program tillförde exakt de kunskaper som vi ville förstärka, säger Elis Rosén, analyschef på 3.

Avancerad analys kräver nya kompetenser

Elis Rosén ser att det nya sättet att jobba ställer andra krav på analytikerna. Förutom hög kompetens inom analys och programmering krävs också en djup affärsförståelse.

− Data scientists är en eftertraktad målgrupp som är svår att få tag i. Det finns många duktiga analytiker som kan hantera data, men de saknar ofta mjuka värden så som kommunikation, presentationsteknik och affärsmässighet, säger Elis Rosén.

− De tre anställda som har gått utbildningen har fått ett helt annat tänk kring analys, vilket gör det mycket lättare att komma fram till vilka analyser som vi ska prioritera som avdelning. För att driva igenom strukturella förändringar i denna skala behöver vi personer med färdigheter inom analys men även en grundlig förståelse för affären, säger Rosén.


Personerna som har gått utbildningen

  • Utmanar organisationen på ett sätt som hjälper till att utveckla och driva den vidareHar lättare att hantera nya arbetsuppgifter på grund av en ökad förståelse för verksamheten
  • Har lättare att hantera nya arbetsuppgifter på grund av en ökad förståelse för verksamheten
  •  Kan själva driva workshops för att föra kunskapen vidare till kollegor, både innanför och utanför den egna avdelningen
  • Kan presentera resultat för ledningsgruppen på ett lättförståeligt och tydligt sätt
  • Har lättare att navigera i den analytiska miljön
Analytics Value Training for Data Science-programmet tillförde och förstärkte kunskaperna vi saknade för att genomföra de förändringar som krävdes för att bli den analytiska organisationen vi vill vara Elis Rosén Analyschef 3


Implementering av analytiskt mindset kräver strukturella förändringar

Att samla alla analytiker på samma avdelning var en förutsättning för att kunna frigöra tid till att jobba med preskriptiv analys. Samtidigt som det hjälper att hålla talangerna inom företaget, vilka stimuleras av ett nära samarbete med varandra.

I 3s framtida utvecklingsplan ingår att implementera analys i en ännu högre utsträckning, vilket innebär att även viktiga strategiska beslut kommer baseras på analys. Detta för att kunna bli den analytiska utmanare som 3 vill vara inom sin bransch.

Hutchison 3G - 3 Brand Logo

UTMANING

Att öka analysavdelningens förmåga att tillföra ett affärsvärde

LÖSNING

Utbildning av tre medarbetare i Analytics Value Training for Data Science

RESULTAT

Kandidaterna har fått ett affärsmässigt tänk som tillåter avdelningen att prioritera projekt med högt värde för organisationen

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.