Automatisert GTT halverer arbeidsmengden

SAS hjelper helsevesenet med å få innsikt om pasientskader som oppstår under sykehusopphold

95% nøyaktighet

Teknologi øker pasientsikkerheten

 

Helse Nord oppnådde overnevnte ved hjelp av   •  SAS® Visual Analytics  •  SAS® Visual Text Analytics •  SAS® Data Management