Vijf AI-technologieën die je moet kennen

Van machine learning tot computer vision: deze technologieën voeden de AI-hype

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) zorgt ervoor dat machines kunnen leren van ervaringen, dat ze zich kunnen aanpassen aan nieuwe input en dat ze menselijke taken kunnen uitvoeren.

De meeste AI-voorbeelden waar men het vandaag de dag over heeft, zoals bijvoorbeeld computers die schaken tot zelfrijdende auto's, leunen zwaar op deep learning en natuurlijke taalverwerking.

Met behulp van deze technologieën kunnen computers worden getraind om specifieke taken uit te voeren door grote hoeveelheden gegevens te verwerken en patronen in de gegevens te herkennen.

Machine learning

Machine learning is een vorm van data-analyse waarbij het bouwen van analysemodellen geautomatiseerd wordt. Het is een tak van kunstmatige intelligentie en is gebaseerd op het idee dat systemen kunnen leren van data, dat ze patronen kunnen herkennen en dat ze beslissingen kunnen maken zonder tussenkomst van mensen.

Terwijl kunstmatige intelligentie (AI) de brede wetenschap is van het nabootsen van menselijke vaardigheden, is machine learning een specifieke subset van AI die een machine traint om te leren.

Deep learning

Deep learning is een subset van machine learning. Het traint een computer om menselijke taken uit te voeren, zoals spraakherkenning, beeldidentificatie en het doen van voorspellingen

In plaats van data te rangschikken om vooraf gedefinieerde vergelijkingen te maken, gebruikt deep learning basisparameters voor de data en traint het de computer om zelf te leren door patroonherkenning aan de hand van meerdere proceslagen.

Natuurlijke-taalverwerking

Natuurlijke-taalverwerking (NLP of Natural Language Processing) is het onderdeel van kunstmatige intelligentie dat computers helpt menselijke taal te begrijpen, interpreteren en bewerken.

NLP helpt computers te communiceren met mensen in hun eigen taal, waardoor het mogelijk wordt voor computers om tekst te lezen, spraak te horen en interpreteren, sentiment te meten en te bepalen welke delen belangrijk zijn.

Computer vision

Computer vision is een gebied binnen de kunstmatige intelligentie dat computers traint om de visuele wereld te interpreteren en begrijpen. Met behulp van digitale camera- en videobeelden en deep learning-modellen kunnen machines objecten nauwkeurig identificeren en classificeren. Vervolgens reageren ze op wat ze 'zien'.

Van het herkennen van gezichten tot het verwerken van de live actie van een voetbalwedstrijd, computer vision evenaart en overtreft menselijke visuele vaardigheden op veel gebieden.