Vem använder cloud computing?

Organisationer inom alla affärssektorer och i alla storlekar flyttar sin data, digitala tillgångar och dagliga aktiviteter till molnet för att förbättra drift, kundupplevelsen och öka produktiviteten. Nedan följer några av de sätt som branscher införlivar cloud-teknologi: