Global Studie:

Sakernas Artificiella Intelligens (AiOT)

IoT, Internet of things, är ett nätverk av fysiska objekt som har inbyggda sensorer, programvara och teknik som kopplas samman och utbyter information med andra enheter över internet.

Företagsledare inser att potentialen i detta informationsutbyte kan vara gränslös. Det verkligt geniala är "hur" denna informatinon kan användas. Genom att lägga till AI och maskininlärning i ekvationen kan stora mängder information samlas in, tolkas och användas för att ge företagsägare insikt om vilka deras nästa steg ska vara.

AIoT, den artificiella intelligensen hos saker, hjälper för närvarande företag med operativa beslut och planeringsrelaterade beslut. Det kan hjälpa företag att ligga steget före konkurrenterna och bli pionjärer inom sitt område.

Denna rapport visar hur projekt blir mer framgångsrika när AI kombinerats med IoT. AI är inställt på att förbättra och vi har bara börjat se potentialen med att använda AIoT. Framtiden är nu och den sker snabbt, är ditt företag redo?

Visa denna bild på din sida