Nya risksystem – bra affär för svenska banker

Nya moderna analyssystem hjälper inte bara svenska banker att hantera och kontrollera operativa risker. Verktygen kan även effektivisera den egna verksamheten så mycket att investeringen ger ett överskott. Det menar Peter Rosenqvist som är riskchef på Avanza Bank som nyligen köpt in ett nytt riskanalyssystem från SAS Institute.

På fem år räknar Avanza Bank med att det nya systemet inte bara ska ha betalat sig utan att det även gett ett överskott tack vare de besparingar som blir möjliga.

– Det viktigaste för oss var att skapa förutsättningar för stärkt intern styrning och kontroll som gör det möjligt fatta bättre riskbaserade beslut. Men vi går plus på den här affären och räknar med att ha en Return of Investment på 130 procent efter fem år, enbart sett till effektivitet och hur många mantimmar vi sparar på att gå från en excel-baserad riskanalysmiljö. säger Peter Rosenqvist, Riskchef på Avanza Bank.

SAS Institutes system för att hantera operativa risker är skräddarsytt efter de strängare säkerhetskrav som Finansinspektionen har på svenska banker.  Systemet kopplar samman olika data och samlar dessa i lätt överskådliga bibliotek som medarbetarna på Avanza kan bevaka och följa upp kontinuerligt. 

– Vi får mer resurser för att analysera riskerna. Istället för att använda 80 procent av tiden enbart till att samla in data och administrera information kan vi lägga mycket mer av vår tid på analys och kontroll samtidigt som rapporteringen sköts automatiskt, säger Peter Rosenqvist.

Den främsta anledningen till att Avanza valde SAS Institutes analyslösning var just möjlighet att sammankoppla olika faktorer och riskmoment i samma system.

– För oss var det avgörande. Det kommer alltid att inträffa incidenter som påverkar riskerna. Men tack vare SAS system kan vi på ett enkelt sätt utvärdera om en incident exempelvis skett på grund av en risk som vi tidigare förbisett eller om det skett på grund av något kontrollsystem inte gjort vad det skulle, säger Peter Rosenqvist.

För Avanza Bank innebär det bland annat att det har blivit enklare att kontrollera och följa upp arbetet med riskhantering.   

– När det finns ett system blir det mycket lättare att utföra arbetet på individnivå. När det är lätt överskådligt visuellt och transparensen ökar blir också den interna kontrollen lättare. Om någon del av arbetet eventuellt skulle sacka efter indikerar systemet genast att risken för att en incident inträffar ökar, säger Peter Rosenqvist.

avanza_farg
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.