TOIMIALASOVELLUKSET

Tekoäly vähittäiskaupassa

Ota etumatkaa kilpailijoihin automatisoitujen ja älykkäiden prosessien avulla.

Toiminnan haasteet

Mobiililaitteet, vuorovaikutteinen myynti, sosiaaliset verkostot ja muu tekniikan kehitys ovat muuttaneet verkottuneen kuluttajan käyttäytymistä. Vähittäiskaupan on toteutettava vastaava muutos omassa toiminnassaan. Asiakkaat voivat tutustua tuotevaihtoehtoihin nopeasti ja verrata hintoja eri kanavissa. Myyjän on voitava vastata haasteeseen asiakasta kiinnostavalla tarjonnalla, kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja oikeanlaisella myynnillä. Silloin tarvitaan pelkkien Excel-taulukoiden sijaan dataa kaikista mahdollisista lähteistä, jotta voidaan ymmärtää asiakkaan suhdetta brändiin ja vaikuttaa siihen reaaliaikaisesti. Tietenkin myös toimituspuolen haasteet on otettava huomioon. Yhtenäisen ostokokemuksen takaamiseksi toimitusketjut verkottuvat ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja nopeammiksi, mikä vaikeuttaa niiden seuraamista ja optimointia huomattavasti.

Mitä apua tekoälystä voi olla

Tekoälyn kehittymisen myötä on jatkuvan oppimisen avulla voitu automatisoida monimutkaisia tehtäviä. Sen ansiosta vähittäiskauppa voi irtaantua siiloajattelusta ja soveltaa kaikkikanavaista analytiikkaa koko asiakaspolkuun omien prosessiensa ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Kun ymmärretään, missä kohtaa polkua asiakkaat kulkevat ja optimoidaan jokainen vuorovaikutustilanne, data auttaa saavuttamaan pitkäkestoisia ja uskollisia asiakassuhteita sekä kasvua. Keräämällä enemmän tietoa ja oppimalla entistä enemmän voidaan:

  • Siirtyä hakupohjaisesta kaupasta vuorovaikutteiseen kauppaan. Luonnollisen kielen käsittely ja kognitiivinen tietojenkäsittely ovat edistäneet vuorovaikutteisia rajapintoja ja chatbotteja, joiden ansiosta asiakkaat voivat tehdä ostoksia missä ja milloin tahansa. Se antaa kaupalle yhä paremmat mahdollisuudet ymmärtää asiakkaitaan ja yhtenäistää ostokokemuksia.
  • Räätälöidä vähittäismyyntiä asiakaskohtaisesti. Selvittämällä, mitä asiakkaat ostavat milloinkin, missä kanavassa ja milläkin laitteella, saadaan selville kuluttajien todelliset tarpeet. Sääntöpohjaiset järjestelmät eivät pysty hallitsemaan tuotteiden, asiakkaiden ja kosketuspisteiden paljoutta reaaliaikaisesti. Kun avuksi otetaan koneoppiminen, hinnoittelu, valikoima ja markkinointi ovat aina kohdallaan mikromarkkinatasolla.
  • Ennakoida asiakkaiden seuraavia liikkeitä. Tekoäly käyttää jokaisen asiakkaan analysointiin tuhansia tekstikatkelmia ja digitaalisia tietueita. Se arvioi asiakkaan todennäköisiä seuraavia toimenpiteitä ja pyörittää suositustyökaluja. Tietojen avulla voit ennustaa tulevaa ostokäyttäytymistä, muokata kysyntää ja maksimoida myyntikatteen otollisella hetkellä. 
  • Optimoida varastomääriä ja -kiertoa verkko- ja myymäläkaupassa. Myyntiartikkelien liikkeiden suunnittelu ja mukauttaminen voi olla valtava haaste. Tekoälyteknologia oppii toimitusketjuongelmista ja korjaa niitä vähentäen ihmisen toimenpiteiden tarvetta. Kun käyttöön otetaan myös koneiden välinen IoT-analytiikka ja RFID-tietovirrat, voidaan saavuttaa reaaliaikainen selvyys varastotilanteesta.
  • Ehkäistä petoksia ja varaston alijäämää. Asiakkaiden ja myyjien välisiä digitaalisia kauppatapahtumia on aina vain enemmän ja enemmän. Volyymin kasvaessa poikkeama-analyysi on ainoa keino pysyä kartalla tapahtumista. Syväoppimisalgoritmeilla voidaan havaita petosvektoreita ja mukauttaa toimintaa vastaavasti. Näin voidaan puuttua rahanpesuun, vilpillisiin hankintoihin, maksupetoksiin ja tuotepalautusten väärinkäytöksiin.
  • Toteuttaa tulevaisuuden myyntiä jo tänään huipputason analytiikan avulla. Fyysisissä myymälöissä piilee paljon hyödyntämätöntä asiakaskontaktipotentiaalia. Langattomaan verkkoon perustuva asiakasmäärätunnistus, videokamerat, elektroniset hyllykyltit sekä varasto- ja käytävärobotiikka auttavat ottamaan jokaisen myymäläneliömetrin hyötykäyttöön. Syväoppimisalgoritmien, konenäön ja reaaliaikaisen päätöksenteon avulla voit paketoida kaikki vähittäiskaupan hienoudet ja totuudet osaksi asiakaskokemusta.

SASin vahvuudet

Tunnettuna edistyksellisen analytiikan uranuurtajana SAS on ainoa ratkaisutoimittaja, joka pystyy saattamaan yhteen myynti- ja markkinointidatan ja -prosessit kaikilla vähittäiskaupan aloilla. SAS käyttää ohjelmistoissaan sulautettua tekoälyä aina tehokkaasta SAS® Platform -alustasta vähittäiskaupan ja asiakashallinnan ratkaisuihin asti. Tuloksena syntyy innovatiivisia kaikkien kanavien analytiikkamahdollisuuksia varastonhallinnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Siksi kilpailukykyään pitää yllä SASin avulla 921 vähittäiskaupan toimijaa ympäri maailman – niiden joukossa kaksi kolmasosaa Fortune 500 -listauksen vähittäiskaupan yrityksistä.