TOIMIALASOVELLUKSET

Tekoäly biotieteissä

Saata uudet hoitomuodot nopeasti potilaiden ulottuville.

Toiminnan haasteet

Terveydenhoidon tietojen digitalisointi tuo mukanaan valtavia mahdollisuuksia uudenlaisten hoitojen käyttöönottoon. Markkinat ja sääntelyviranomaiset kohdistavat biotieteiden alan yrityksiin yhä suurempia paineita, jotta ne hyödyntäisivät yhä enemmän reaalimaailmasta peräisin olevia tietoja lääkkeiden kehityskaaren aikana – kliinisistä tutkimuksista markkinoille saattamiseen asti. Yritysten on uudistettava tapojaan käyttää ja jakaa tietoja, jotta uudet hoitomuodot saadaan entistä nopeammin potilaiden ulottuville.

Mitä apua tekoälystä voi olla

Sellaiset tekoälyominaisuudet kuin koneoppiminen, konenäkö, luonnollisen kielen käsittely, ennustaminen ja optimointi auttavat saamaan tietojen täyden potentiaalin hyötykäyttöön suuriin terveyshaasteisiin vastaamiseksi sekä muuttamaan hoidon antamistapoja ratkaisevasti. Välttämättömästä kehityksestä seuraavia etuja biotieteissä:

  • Lääketurvallisuuden takaaminen. Lääkeyritykset pystyvät arvioimaan kehitettävien tuotteiden laatua, vaikuttavuutta ja turvallisuutta tehokkaasti.
  • Uusien hoitomuotoja saattaminen markkinoille nopeasti. Kliinisten tutkimusten tekeminen voi nopeutua reaalimaailman tietolähteiden avulla. Tulevien sukupolvien koeasetelmia voidaan kehittää esimerkiksi virtuaaliseen, pragmaattiseen ja adaptiiviseen suuntaan.
  • Tuotannon ongelmien havaitseminen nopeasti ja täsmällisesti. Mahdollisia ongelmakohtia voidaan havaita entistä varhaisemmassa vaiheessa, ja tuloksia voidaan parantaa ennakoivien korjaustoimien avulla.

SASin vahvuudet

Edistyksellisen analytiikan uranuurtajana SASilla on tarvittava kokemus ja osaaminen biotieteiden toimijoille suunniteltujen huipputason tekoälyratkaisujen toimittamiseen. Sisällyttämällä ohjelmistoihimme sulautettua tekoälyä – suorituskykyisestä SAS Platform -alustasta aina biotieteiden tarpeisiin räätälöityihin erikoisratkaisuihin asti. Verrattoman älykkäät, automatisoidut ratkaisumme avaavat uusia mahdollisuuksia ja ratkovat monimutkaisetkin ongelmat.

SAS on kulkenut jo pitkään koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn kehityksen etulinjassa. Se toimittaa tunnetusti luotettavat ratkaisut myös lääkevalvontaprosesseja varten. SASin edistyksellisessä analytiikassa ja tekoälyominaisuksissa piilee "The Power to Know®".