Overblik sikrer korrekt momskontering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har taget en ny løsning i brug som sætter fokus på konteringspraksis og hjælper kommunen med at sikre, at den får refunderet al den moms, den er berettiget til.

Hos Faaborg-Midtfyn Kommune ser man mange fordele ved at fokusere på, at også momsen håndteres korrekt. Det handler om, at der skal være orden i sagerne, så kommunen får refunderet den moms, som den har krav på - hverken mere eller mindre.

-SAS Momskontrol giver os et overblik over de konteringer, der kan være fejlbehæftede, så vi hurtigt kan få rettet op på fejl i det igangværende regnskabsår. Vi sætter i det hele taget en ære i, at vores bogføring er korrekt, så vi får refunderet den moms, vi har krav på, men at vi på den anden side heller ikke "snyder staten", fordi der på grund af fejl eventuelt refunderes for meget moms, lyder det fra regnskabschef Torben Gregersen fra økonomistaben i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fåborg Midtfyns Kommune

Til fordel for decentrale enheder

Økonomikonsulent Kim Poulsen kontrollerer i det daglige de konteringer, som trækkes ud af systemet fra SAS Momskontrol. Han ser systemet som et godt internt kontrolsystem, der gør, at han meget hurtigt har overblik over, hvor i kommunens institutioner, der opstår konteringsfejl. Det gør, at han og kollegaerne, hurtigt kan sætte ind med mere uddannelse af de pågældende kolleger, så risikoen for fejl minimeres for fremtiden.

-Min oplevelse er, at mine kolleger ude i de decentrale institutioner er glade for, at vi følger tæt op, når vi konstaterer, at momsen ikke konteres korrekt. De er glade for, at fejlene hurtigt bliver rettet, så bogføringen er korrekt. Men de er også glade for, at få råd og vejledning om, hvordan de skal håndtere konteringen, så lignende fejl undgås for fremtiden, siger Kim Poulsen.

Kim Poulsen vurderer, at der i kommunens decentrale enheder er godt 150 personer, der konterer fakturaer, og derfor er det vigtigt, at der hurtigt sker en tilbagemelding, når der opdages fejl i konteringen.

Download kundehistorien i fuld længde(PDF)

DTU

Udfordring

Medarbejderne i kommunens decentrale institutioner får ikke altid konteret fakturaerne korrekt. Det betyder, at kommunen ikke altid får hjemtaget den momsrefusion, den har krav på.

Løsning

Med afsæt i SAS® Momskontrol kan den centrale økonomistab nemt og enkelt rette op på fejlkonteringer, hvad enten der er hjemtaget en uberettiget momsrefusion, eller kommunen har ”snydt sig selv”.

Fordele

Kommunen kan undgå "ubehagelige budgetoverraskelser" som følge af fejl relateret til momsrefusion. Den centrale økonomifunktion kan gå i konstruktiv dialog med de decentrale institutioner og kvalitetssikre at lignende fejl undgås for fremtiden.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.