Electric co-op forecasts demand, transmission needs

The Northern Virginia Electric Cooperative (NOVEC) provides power to 144,000 customers. To keep electric costs down and to reliably serve customers, NOVEC needs to know how much power to buy, transmit and deliver for its consumers. SAS Analytics provide NOVEC with a broad array of econometric and time series forecasting techniques, along with point-and-click interfaces that can grow with the utility.

SAS has the functionality to do what we need now and what we anticipate needing in the future.”
Jamie Hall

Jamie Hall
Senior Operations Research Analyst

Challenges for NOVEC

Doesn't produce its own power. The co-op needs to forecast power consumption accurately to make power purchasing decisions that will result in stable, competitively priced power for its consumers.

Must prudently provision for new or upgraded facilities such as substations and lines as its consumer base and consumer load grow.

Must optimally operate and maintain its electric infrastructure in order to provide superior service reliability at a competitive cost to its consumers.

Why SAS®?

Stability: "SAS has the functionality to do what we need now and what we anticipate needing in the future. It's the safe choice,'' says Jamie Hall, Senior Operations Research Analyst.

Ease of use: NOVEC analysts can point and click to build a model, making the product accessible to anyone, explains Ananya Kassahun, NOVEC Business Analyst. She had not used SAS before joining NOVEC.

SAS benefits

SAS automatically keeps track of the flow of the forecasting process and upwards of 50 time series used to build models.

Pulling in third-party and historical data from multiple sources is simple. The models use daily third-party weather forecasts and monthly economic information.

The model built in SAS provided a 21.7 percent improvement versus the competing model.

Future SAS uses

Determining the impact of load management programs.

novec-logo

Challenge

NOVEC needs to forecast demand for power and the need to build or upgrade electric infrastructure.

Solution

Benefits

The model built in SAS provided a 21.7% improvement over the competing model.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top