Veri Profillemeden Tekilleştirmeye Giden Yolda Mükemmel Sonuç

Kusursuz müşteri deneyimi yaratma ve bu konudaki iyileşmeyi sürekli kılma vizyonu herkesin hayali. Bu doğrultuda müşteri odaklı bir kültür için şart olan analitik pazarlama ve müşteri deneyimi platformlarını oluşturmak son derece önem kazanıyor. Müşterilerinin duygularına hitap ederek onları harekete geçirmeyi, beklentilerini bilip memnuniyetlerini artırmayı ve bu sayede onlara en üst düzeyde hizmet kalitesi sunmayı amaçlamak, kusursuz bir hizmetin yanında bu yolculuğa eşlik edecek kusursuz teknolojiyi de zorunlu kılıyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Doğuş Grubu, firmalarına ait müşterileri tekilleştirme işlemi yaparak tekil müşteri görüntüsü elde etmeyi hedefledi. Böylece müşteri Doğuş Grubu’na ait herhangi bir firmada alışveriş yaparken müşterinin segmenti, indirim oranı vs. gibi bilgilerine ulaşmak mümkün olacak ve müşteriye grup bünyesinde aynı deneyimi yaşatmak mümkün olacaktı.

SAS’ın firmamıza sağlamış olduğu çözümlerle birlikte, “Batch time” veri işleme süreçleri için harcanan zamandan %66, gerekli bilgi işlem gücünden %50’den fazla ve ilgili yıllık maliyetlerden %80 oranında tasarruf sağlandı.

Adviye Alacalı Civelekoğlu
Doğuş Müşteri Sistemleri Veri Yönetimi Müdürü

Müşterilerin tekil görüntüsüne ulaşmayı ve oluşturulan tekil müşteri görüntüsünü anlık sorgulamayı hedefleyen Doğuş Müşteri Sistemleri (DMS), bu hedefini SAS’ın sağladığı çözümlerle gerçekleştirdi. Böylece hem mevcut sistemin problemlerinden kurtularak daha verimli bir sisteme erişildi hem de maliyetler düşürülmüş oldu. SAS bu projede uzun yıllardır pek çok başarılı projeye birlikte imza attığı iş ortağı Sade Yazılım’la birlikte çalıştı. DMS Veri Yönetimi Müdürü Adviye Alacalı Civelekoğlu, sürece başlama kararını şu şekilde özetliyor:

“SAS ile çalışmaya başlamadan önce bazı temel sorunlarımız vardı. Aslında bu sorunlar sürecin aktif hale gelmesi için de oldukça yeterli sebeplerdi. Bunlara kısaca değinecek olursak, firmalar özelinde tekilleştirmede kullanılan alanların eklenmesi ve çıkarılması gibi temel ihtiyaçlarımızda ilgili firmalara bağımlılığımız söz konusuydu. Yanlış eşleşen kayıtlar birbirlerinden ayrılmıyor, tekilleştirmeye alınan dosyalar tarihsel olarak saklanamıyor, süreç gözlemlenemiyordu. Ayrıca IT desteği olmadan benzer öğeler eşleştirilemiyor ve adres ayrıştırma işlemi için ayrı bir web servisi kullanılıyordu. Tabii bu belirtmiş olduklarımız, süreçte karşımıza çıkan problemlerden yalnızca birkaçıydı. Bu noktaya geldiğinizde, artık sorguladığınız tek bir kavram kalıyor ki o da “verimlilik” oluyor. Aslında her işte olduğu gibi, bizim işimizde de verimliliğin değeri başka hiçbir kazançla karşılaştırılamaz.”

Bu noktada, birçok farklı firmayla aynı veriler üzerinde kavram kanıtlama (PoC) çalışmaları yaptıklarını ve yaptıkları değerlendirme sonucunda en yüksek skoru Sade Yazılım’la iş ortaklığı yapan SAS’ın elde etmesinden hareketle SAS’ı tercih ettiklerini belirten Adviye Alacalı Civelekoğlu, “Kaynak veri için dosya bağımlılığı ortadan kalktı. Tüm veri alınarak saat farkından kaçan, silinen müşteriler dahil edildi. Kaynak sorgularında iyileştirmeler yapıldı. Kaynaktan fiziksel olarak silinen müşteriler dikkate alındı. İş birimi için eşleştirme ekranları hazırlandı. Bazı raporlar artık günlük olarak tabloya yazılmaya başlandı. Kaynak veriyi profilleyip firmaya özel kural geliştirme imkanı ortaya çıktı ve tekilleştirme kurallarında esneklik sağlandı. Tabi, bunlar da yine SAS’ın bize sağlamış olduğu kazanımlardan yalnızca birkaçı. Bundan çok daha fazlasını iyileştirebildiğimizi belirtmek isterim.” dedi.

Fayda

“Batch time” veri işleme süreçleri için harcanan zamandan %66, gerekli bilgi işlem gücünden %50’den fazla ve ilgili yıllık maliyetlerden %80 oranında tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra, daha iyi segmentasyon sağlanarak bu sayede çapraz satış ve %10 ek gelir fırsatı yaratıldı; raporlama da dahil olmak üzere birçok iş sürecinde de iyileştirme ve optimizasyon sağlandı. Aynı zamanda sistemin bakım ve yönetimi için danışman ihtiyacı ortadan kalkarak kendi kaynaklarıyla sistemi idame ettirme yeteneği kazanıldı.

DMS logo

İhtiyaç

Doğuş Müşteri Sistemleri (DMS), farklı sektörlerde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’na ait firmaların müşterilerini tekilleştirmek ve gerçek zamanlı sorgulamak istiyordu. Geliştirilecek çözümün alt ihtiyaçları veri kalitesi süreçlerini iyileştirmek, akışta veriler üzerinde yapılan değişikliklerin tarihçesini tutmak, günlük operasyonların verimliliğini artırmak, toplam maliyetleri düşürmek, DMS tarafında yönetimini ve bakımını kolayca yapabilmek , sonuçları raporlamak olarak belirlenmişti.

Çözüm

SAS® Data Quality

Faydalar

  • Veri işleme sürecine harcanan zamanın azaltılması.
  • Daha iyi segmentasyon ile çapraz satış ve ek gelir elde edilmesi.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.