DASK’ın karmaşık binlerce verisi SAS DataFlux ile düzenlendi

2000 yılında kurulan, ülkemizde “Zorunlu Deprem Sigortası” edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu kamu kuruluşu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), deprem sonrasında vatandaşların yaşamlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesi hedefiyle çalışıyor.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken, uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. DASK’a bağlı olarak 31 sigorta şirketi,16 binden fazla acente ve yüzbinlerce banka şubesi hizmetveriyor.

Bu süreçte veri güvenliği ve yönetimi oldukça önemliydi. SAS’ın DataFlux çözümü sayesinde beklenenden kısa sürede ihtiyaçlarımızı karşıladık.

Serpil Öztürk
DASK Genel Sekreteri

Doğal Afet Sigortalar Kurumu Genel Sekreteri Serpil Öztürk, kurumun en fazla zorlandığı konular arasında ellerindeki adres verisinin kalitesizliği ve yetersizliğinin geldiğini ifade etti. Özellikle Van depreminde konutların doğru adreslerini bulmakta zorlandıklarını belirten Öztürk, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmış kişilere ve bu kişilerin poliçelerine ulaşmakta oldukça zorlandıklarını aktardı.

Henüz sigortalılık oranının yüzde 35 seviyesinde olduğundan söz eden Öztürk, Türkiye’de yaklaşık 17 milyon konut olmasına rağmen yaklaşık 5.9 milyon poliçe olduğuna değindi. Öztürk’ün verdiği bilgilere göre, milyonlarca poliçe ve yüz binlerce birimden gelen veriler DASK veri merkezinde tutuluyor.

SAS ile veri kalitesi artırıldı

Öztürk, “Adres bilgilerinin eksiklikleri nedeniyle operasyonel süreçte zorlandıklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’nı projemizde referans adres veri tabanı olarak konumlandırarak tüm adreslerimizi UAVT adres kodlu sisteme geçirmeye karar verdik. Ancak bu, elimizdeki verilerin kalitesizliği nedeniyle istediğimiz seviyede olmuyordu” şeklinde sorunlarını özetledi. Verilerin toplanarak kalitesinin artırılması ve tüm adreslere kod verilmesi için SAS ile çalışmaya başladıklarını aktaran Öztürk, projenin yüzde 36 düzeyinde kod oranıyla devreye alındığını, projenin ikinci faz çalışmasıyla bu oranın yüzde 51’e çıktığını dile getirdi. “Bu kadar kısa sürede, yüzde 51 eşleşme oranı memnun ediciydi” diyen Doğal Afet Sigortalar Kurumu Genel Sekreteri, “Bu süreçte veri güvenliği ve yönetimi oldukça önemliydi. SAS’ın DataFlux çözümü sayesinde beklenenden kısa sürede ihtiyaçlarımızı karşıladık. Projede UAVT adres kodu tespit edilen adresleri titizlikle kontrol ettik, sonuçların hatasız olduğunu gördük” şeklinde konuştu. Bu projeyi yürüten SAS’ın iş ortağı Sade Yazılım’a da ayrı bir parantez açan Serpil Öztürk, “Sade Yazılım, tüm projenin hayata geçme sürecinde bizimle birlikte, her ihtiyacımızı dinleyerek çözüm geliştirdi. Kendilerinin bu yoğun çalışması ve içerideki ekibimizin özverisi sayesinde beklenenden kısa sürede süreci tamamladık” dedi.

Doğrudan müşteri memnuniyetine yansıdı

Adreslerin kodlanarak sayısallaşmasıyla birlikte risk analizlerinin daha rahat yapılabildiğine dikkat çeken Serpil Öztürk, bu sayede konutlara ait poliçe yenileme işlemlerinin daha kolay yapılabileceğini belirtti. Öztürk’e göre, projenin sağladığı fayda ve kolaylıklardan dolayı tüm taraflarca kabul gören ve kullanılan bir çalışma oldu.

Hedeflerinin zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmak olduğunun altını çizen Öztürk, SAS çözümleriyle sigortalılık oranının artmasına katkı sağlamak istediğini belirtti. Önümüzdeki yıla kadar tüm adreslerin kodlu olacağı bilgisini veren Öztürk, kurumun ilerleyen dönemlerde daha da etkin çalışabilmesi için veri kalitesinin artırılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi


DASK logo

İhtiyaç

Tüm Türkiye’ye yayılan sigorta bilgi ağının merkezinde bulunan DASK, tüm konut ve vatandaş verilerinin kalitesini yükselterek sigortalılık oranını artırmak istiyordu.

Çözüm

SAS Data Flux

Faydalar

  • Veri kalitesinin arttırılması.
  • UAVT adres kodlarının tespit edilmesi.
  • Sigortalılık oranının arttırılması için baz çalışmanın tamamlanması.


Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.