Sigorta Suistimali ile Mücadele

SAS Fraud Framework çözümüne yatırım yapma kararı verildi

Aksigorta Fraud Projesi Oto branşı için 2 faz halinde tamamlanmıştır. Proje başlangıcında veri keşif analizleri, veri kalitesi kontrolleri, Sigorta Bilgi Merkezi entegrasyonu gibi geliştirmeler ile suistimalli hasar dosyası tespitindeki kaliteyi arttırarak doğru olmayan suistimal alarmlarını azaltma çalışmaları gerçekleştirerek Sustimal Veri Tabanı oluşturulmuştur.

İş kurallarının geliştirilmesi, anlamlı değişkenler ile suistimal tespiti adına toplamda 250 adet kural arasından en anlamlı 81 iş kuralları seçilerek “Hasar Skoru” yapısı kurulmuştur.

Tahminsel modelleme yöntemi ile fraud skorlama sistemi devreye alınarak geçmişte kanıtlanan suistimal dosyaları baz alınarak ileri düzey analitik, geçmiş paternler ile yeni gelecek olan hasar dosyalarında suistimal tespiti için “Model Skoru” yapısı kurulmuştur. 

Türk Sigorta Sektöründe ilk, dünyada sayılı Sigorta Şirketinin kullandığı online suistimal tespit sistemi Aksigorta bünyesinde entegre edilmiş olup 8 saniyede suistimal tespiti imkanı sağlanmıştır. Yalçın Terlemez Yalçın Terlemez Analitik, Dijital, Finansal Uygulamalar Bölüm Müdürü

Organize suistimal tespiti için Türk Sigorta sektöründe ilk ve dünyada sayılı sigorta şirketinde bulunan Sosyal Ağ Yapısı devreye alınmıştır. Sosyal Ağ Yapısı ile yalnızca Aksigorta verileri değil Sigorta Bilgi Merkezi entegrasyonu ile tüm sektöre ait hasar verileri ile hasar talebine konu olan bireylerin ağ içerisinde ilgili tüm faaliyetlerini ve ilişkilerini gözden geçirerek “Ağ Skoru” yapısı kurulmuştur.

Proje kapsamında hasar skoru, model skoru ve ağ skorunun ağırlıklandırılmış ortalamaları kullanılarak Kasko ve trafik için ayrı olarak en uygun eşik değer belirlenerek “Hibrit Skor” yapısı kurulmuştur. Gerçek zamanlı fraud skorlama yapısı için hasar yönetim sistemi ile online entegrasyon ve açılan bir dosyanın 8 saniye içerisinde hasar suistimal skorunun tespiti sağlanmıştır.

Öge bazında skorlama yapısı kurulmuş olup bu sayede her bir öğe tipinin suistimale yatkınlığı ölçülerek gerek mevcut hasar talebinde gerekse kazaya karışan bireylerin gelecekte talep edecekleri hasar taleplerine ilişkin “Öge Skoru” yapısı kurulmuştur.

Uçtan uca Susitimal tespit performansını ölçmek amacı ile çeşitli raporlar hazırlanarak iş biriminin süreçleri daha efektif olarak takip etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Model Manager sistemi kurularak model performansının yakından takibi sağlanmıştır.

Aksigorta

İhtiyaç

Aksigorta’nın Fraud projesi ile ulaşmak istediği amaç;  tüm oto branşı fraud süreçlerini uçtan uca entegre ederek online bir şekilde yönetmek, Sosyal Ağ Analizi kullanarak organize suistimal aktivitelerini tespit etmek, tüm ürün gamına yaygınlaştırılabilecek geleceğe hazır bir suiistimal mücadele sistemine sahip olmaktır.

Çözüm

 SAS® Detection and Investigation for Insurance

Fayda

Aksigorta Fraud Projesi’ nin canlıya alınmasından sonra ilk yıl sonunda;

  • Fraud yakalama oranı %66 arttırılmıştır.
  • Türk Sigorta Sektöründe ilk, dünyada sayılı Sigorta Şirketinin kullandığı online suistimal tespit sistemi Aksigorta bünyesinde entegre edilmiş olup 8 saniyede suistimal tespiti imkanı sağlanmıştır.
  • Türk Sigorta Sektöründe ilk, dünyada sayılı Sigorta Şirketinin kullandığı Sosyal Ağ Analizi oluşturarak organize suiistimallerin tespiti için yapı kurulmuştur.
  • Uçtan uca Fraud Framework çözümü Aksigorta bünyesinde kurulmuştur.
  • Aksigorta’nın uzun vadeli sonuçlarını karşılayabilecek bugünün değil yarının Fraud tespit çözümü sağlanmıştır.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top