TOIMIALASOVELLUKSET

Tekoäly pankkialalla

Vastaa asiakkaiden ja sääntöjenmukaisuuden vaatimuksiin nopeasti, tarkasti, tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

Toiminnan haasteet

Sääntely-ympäristön ja asiakkaiden vaatimusten muuttuminen merkitsevät sitä, että pankkien hengissä pysyminen riippuu niiden kyvystä löytää tietomassoista merkityksellisiä tietoja. Tietojen tehokas ja vaikuttava hyödyntäminen on ratkaisevassa asemassa monien pankkien nykyisin kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa – esimerkiksi petosten ja talousrikollisuuden torjunnan, luotto- ja sääntelyriskien hallinnan, asiakaskokemuksen parantamisen ja pääomavaatimusten täyttämisen. Ihmisten ja koneiden välinen kumppanuus, jossa kummatkin tukevat toisiaan, on lupaavin keino vastata sääntöjenmukaisuushaasteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Joskus voi kuitenkin olla vaikea päättää, mistä ja miten lähteä liikkeelle haasteiden ratkomisessa.

Mitä apua tekoälystä voi olla

Niin petosten ja luottoriskien torjunnassa kuin asiakaskokemuksessakin tekoäly voi lisätä inhimillisen toiminnan nopeutta, tarkkuutta ja tehokkuutta siten, että tuloksena on entistä herkemmin reagoiva ja kannattavampi pankkitoiminta. SASin tekoälysovellusten vaikutuksia:

  • Asiakaskokemuksen muuntaminen asiakkaan sitouttamiseksi. Sulautetuilla tekoälyratkaisuilla voit koostaa tietoja eri lähteistä ja seurata asiakkaan polkua tarkasti ja mukautuvasti. Asiakaspolut voi kaikissa kanavissa optimoida siten, että sitouttaminen on mahdollisimman suurta ja reaaliaikainen päätöksenteko mahdollista.
  • Vilpillisten tapahtumien nopea havaitseminen. Tekoälyn ja koneoppimisteknologian avulla voit arvioida, minkä tyyppiset pankkitapahtumat todennäköisesti ovat vilpillisiä. Tekoälytekniikat, kuten mukautuva koneoppiminen ja itsenäiset älykkäät agentit voivat ennustaa vilpillisiä tapahtumia reaaliaikaisesti sekä vähentää virheellisiä epäilyjä. Ne kiinnittävät huomiota asiakkaiden toimintamallien muutoksiin ja epäjohdonmukaisuuksiin. Virheellisten epäilyjen vähentäminen parantaa asiakastyytyväisyyttä, suojaa tuottoja ja alentaa kustannuksia.
  • Nopea ja täsmällinen luottohakemusten pisteyttäminen. Kun potentiaalinen asiakas hakee lainaa tai luottokorttia, tekoälyn ja koneoppimisen avulla voidaan parantaa luottopisteytyksen tarkkuutta analysoimalla vaihtoehtoisia tietolähteitä, kuten sähkö- ja vesimaksuja, matkapuhelimen käyttöä ja tekstiviestitoimintaa. Hyvät asiakkaat saavat myönteisen lainapäätöksen nopeasti, sillä päätökset tehdään reaaliajassa.  

SASin vahvuudet

Edistyksellisen analytiikan johtotähtenä SAS on laajentanut analyysitekniikoiden käytön kaikkiin tietoihin, jotka voivat olla merkityksellisiä. Siksi ohjelmistomme sisältävät sulautettua tekoälyä – suorituskykyisestä SAS Platform - alustasta aina pankkialalle räätälöityihin erikoisratkaisuihin asti. SAS toimittaa avoimia, luotettavia, skaalautuvia ja kestäviä tekoälyratkaisuja, joiden avulla kaikenkokoiset pankit voivat kasvaa sekä toimia tuottoisasti ja sääntelyvaatimusten mukaisesti. SAS on jo yli 40 vuoden ajan tuottanut pankkialalle lisäarvoa. Yli 3 500 rahalaitosta kautta maailman on valinnut analytiikkakumppanikseen SASin, jolla on "THE POWER TO KNOW®".