Tekstianalyysi antaa yleiskuvan infektiomääristä

Tanskalainen Sygehus Lillebælt on ensimmäisenä sairaalana maailmassa ryhtynyt järjestelmällisesti seuraamaan, kuinka moni potilas saa sairaalassa infektion. Uusi infektioiden seurantajärjestelmä on kehitetty yhteistyössä SAS Instituten kanssa. Järjestelmän isä on Sygehus Lillebæltissä työskentelevä professori Jens Møller Kjølseth. Järjestelmän taustalla toimii SAS Instituten kehittämä tekstianalyysi. Kjølseth odottaa, että järjestelmän avulla voidaan vähentää sairaalahoidon aikana syntyviä infektioita kolmanneksella ja parantaa siten potilasturvallisuutta.

 

Ei kukaan voi olla tyytyväinen tilanteeseen, jossa sairaaloihimme otetut potilaat ovat vaarassa saada uusia sairauksia. Meille Sygehus Lillebæltissa työskenteleville potilasturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja nyt käytössämme on työkalu, josta näemme infektiot potilastasolla.

Niels Nørgaard Pedersen
Sygehus Lillebæltin.

Arviolta joka kymmenes potilas saa Tanskassa sairaalahoidon aikana infektion. Niiden seurauksena kuolee vuosittain yli 3000 potilasta. Tähän mennessä mikään taho ei kuitenkaan ole tiennyt infektioiden todellista lukumäärää tai millaisiin toimenpiteisiin asiassa olisi ryhdyttävä. Sygehus Lillebælt otti ensimmäisenä sairaalana maailmassa käyttöönsä uuden seurantajärjestelmän, joka antaa kokonaiskuvan sairaalaperäisistä infektioista potilastasolla.
Järjestelmä on tanskalaista pioneerityötä, jossa monen vuoden kliininen kokemus yhdistyy moderniin teknologiaan. Sairaalan johtaja pitää työtä käänteentekevänä.
”Ei kukaan voi olla tyytyväinen tilanteeseen, jossa sairaaloihimme otetut potilaat ovat vaarassa saada uusia sairauksia. Meille Sygehus Lillebæltissa työskenteleville potilasturvallisuus on erittäin tärkeä asia, ja nyt käytössämme on työkalu, josta näemme infektiot potilastasolla. Se tarkoittaa, että kliinisen työn johtajillamme on mahdollisuus seurata työpanoksiamme ja auttaa meitä keskittymään asioihin, joiden huomataan toimivan. Sairaalainfektioiden vähentämisessä on siirrytty uudelle aikakaudelle”, kehuu Sygehus Lillebæltin johtaja Niels Nørgaard Pedersen.

Ensimmäinen kokonaisvaltainen infektioiden seurantajärjestelmä
Professori Jens Møller Kjølseth oli jo aiemmin kehittänyt järjestelmän, joka antoi yleiskuvan infektioiden määrästä. Hän käytti tietopohjanaan sairaalan omia rekistereitä ja tietokantoja. Infektioiden määrästä ei kuitenkaan saatu kattavaa kokonaiskuvaa, eikä seurantajärjestelmä pystynyt rekisteröimään potilaskertomuksiin kirjattuja infektioita.
Sygehus Lillebaelt valitsi yhteistyökumppanikseen SAS Instituten, joka on tunnettu käyttämästään tekstianalyysistä. Analyysiä varten luodaan säännöt ja valitaan kliiniset termit, jotka tekstistä löytyessään toimivat merkkeinä infektiosta. Yhteistyössä luotu järjestelmä on maailman ensimmäinen seurantajärjestelmä, joka antaa kattavan katsauksen kaikista sairaalaperäisistä infektioista.

”Nyt tiedämme, kuinka monta infektiota tietyllä osastolla on ollut tietyllä ajanjaksolla. Aloitimme pyörittelemällä itse kaikenlaista numerodataa, mutta yhteistyössä SAS Instituten kanssa olemme saaneet lääkäreille ja osastopäälliköille kunnollisen hallintatyökalun. Toimitamme SAS Institutelle raakadataa, jonka he sitten esittävät muodossa, jota lääkärit ovat tottuneet käyttämään tiedonhaussa”, Kjølseth kuvailee.

Yhä useampi sairaala haluaa seurata infektioita
Vuonna 2014 Sygehus Lillebaeltin osastopäälliköt saivat ensimmäistä kertaa käyttöönsä raportteja, jotka kattoivat kaikki sairaalan infektiot. Ratkaisu antaa sairaala- ja osastopäälliköille mahdollisuuden seurata sairaalainfektioiden kehitystä sairaalan, osaston ja työryhmän tasolle viedyistä tilanne- ja kehitysraporteista.
”Saamamme nykyhetken potilastieto auttaa meitä estämään potilaiden infektioita tulevaisuudessa. Saamme työkalun avulla varmasti vahvistusta monille asioille, jotka ovat jo tiedossamme. Samalla kuitenkin teemme myös aktiivisesti ennalta ehkäisevää interventiotyötä, jossa pyrimme parantamaan nykyisiä toimintatapojamme muuttamalla rutiinejamme”, Kjølseth kertoo.

Sana uudesta järjestelmästä on kiirinyt myös Sygehus Lillebæltin ulkopuolelle, ja professori saa nyt yhteydenottoja eri puolilta maailmaa. Erityisesti Yhdysvallat ja Tanskan naapurimaat ovat olleet kiinnostuneita uudesta seurantajärjestelmästä. Ensin on kuitenkin ratkaistava, miten järjestelmä saadaan mukautettua maihin, joissa ei ole käytössä tanskalaista CPR-numeroa (henkilötunnusta) vastaavaa rekisteröintijärjestelmää.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä: Kaisa Puusola, SAS Institute, +358 50 381 2466

Sygehus Lillebælt, Logo, Kundehistorie

Haaste

  • Arviolta joka kymmenes potilas saa Tanskassa infektion sairaalahoidossa, ja infektioiden seurauksena kuolee vuosittain yli 3 000 potilasta.
  • Infektioiden määrästä ei aiemmin saatu kattavaa kokonaiskuvaa, koska sairaalassa ei kyetty rekisteröimään infektioita, joita lääkärit ja sairaanhoitajat kirjasivat potilaskertomuksiin tai yhdistämään niitä sairaalaan ottamisen yhteydessä tehtyihin muistiinpanoihin. Näin jopa kolmasosa kaikista infektioista jäi rekisteröimättä.

Ratkaisu

  • SAS® Text Analytics: algoritmeihin perustuva tekstianalyysitekniikka, joka etsii tietoa sähköisten potilaskertomusten (potilastietojärjestelmien) strukturoimattomasta tekstistä, joka on merkittävä sairaalainfektioita koskeva tietolähde
  • Infektioseurannan yleiskuva näkyy alueen tietoportaalissa, josta lääkärit ja osastopäälliköt ovat tottuneet hakemaan tietoa.

Tulokset

  • Kokonaisvaltainen seurantajärjestelmä, joka antaa yleiskuvan sairaalalähtöisistä infektioista käyttäen tietopohjanaan sekä rekisterien kaltaisia strukturoituja tekstejä että potilaskertomusten kaltaisia strukturoimattomia tekstejä.
  • Seurantajärjestelmä mahdollistaa sairaalalähtöisten infektioiden analyysin ja seurannan. Ensimmäisessä vaiheessa seurataan neljää yleisintä infektiota, eli virtsatietulehduksia, verenmyrkytyksiä, keuhkokuumetta ja haavainfektioita. Seurantajärjestelmän avulla lääkärit voivat analysoida syy-seurausyhteyksiä potilastasolla ja saada tietoa, joka voi toimia ennaltaehkäisevän työn perustana.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.