5 miljoner anledningar att ständigt kunna visa korrekt data

Möjligheten att ta emot och hantera stora datamängder har gjort Eniro 118 118 till en trogen användare av SAS Institutes tjänster. För någon som varje år får omkring 5 miljoner samtal är det av stor vikt att jobba med effektiva verktyg som garanterar att informationen som förmedlas vidare till företagets kunder är riktig.

SAS verktyg är en viktig komponent i kedjan för att säkerhetsställa att vi ständigt har tillgång till korrekt och relevant data. En användardatabas är aldrig statisk. För oss har det stor betydelse att kunna ta emot och uppdatera information när någon leverantör ändrar sin data, säger Mikael Boström

Mikael Boström
IT-Chef Eniro

– SAS verktyg är en viktig komponent i kedjan för att säkerhetsställa att vi ständigt har tillgång till korrekt och relevant data. En användardatabas är aldrig statisk. För oss har det stor betydelse att kunna ta emot och uppdatera information när någon leverantör ändrar sin data, säger Mikael Boström, IT-Chef på Eniro 118 118.

Eniro 118 118 använder framförallt SAS Analytics Pro idag men även SAS/Share. Användningsområdet är framförallt mottagande och leverans av data samt uppdatering av de databaser och sökverktyg som företagets telefonister använder i realtid när kunder ringer upp.

Företaget har varit en kund till SAS i över tio år. Och även om antalet användare av Eniro 118 118s tjänster naturligtvis har minskat i samband med utvecklingen av mobila smarttelefoner och Internet finns det fortfarande ett uppenbart behov.

Varje år tar Eniro 118 118s telefonister emot omkring 5 miljoner samtal från kunder som vill ha hjälp. Det är 570 samtal i timmen eller närmare 10 samtal i minuten.

– SAS verktyg gör att vi kan jobba effektivt och behålla funktionalitet och hantera data via våra egna applikationer, säger Mikael Boström.

Kunder som ringer till Eniro 118 118 är ofta mobila och ute på fältet. En stor kundgrupp är de som rör sig ute och letar efter något i det direkta närområdet.

– Vi har lärt oss att många sitter i bilen när de ringer oss. Det kan handla om säljare eller personer som jobbar på budfirmor. Även polisen utnyttjar våra tjänster i stor utsträckning, säger Mikael Boström.

Även om mycket går att hitta på nätet idag så är det inte alltid lätt att hitta information som finns tillgänglig offentligt.

– Det är inte alltid optimalt att lämna ut och göra alla kontaktuppgifter sökbara på nätet. Behoven hos dem som ringer våra telefonister och de som använder våra tjänster på nätet ser olika ut. SAS verktyg gör det möjligt för oss på Eniro 118 118 att kategorisera innehållet på olika sätt, anpassat för våra behov, säger Mikael Boström.  

De kan handla om att någon söker en specifik person på ett stort företag men inte hittar ett direktnummer på webben. Då kan Eniro 118 118s telefonister hjälpa till genom att göra en djupare sökning och hitta den eftersökta informationen.

– Kundernas behov kan skilja sig åt från fall till fall beroende på om de söker via webb eller telefon. SAS analystjänster gör det möjligt för oss administrera datan och applicera vårt eget regelverk för sökningar, vilket är viktigt för att kunna hjälpa våra kunder, säger Mikael Boström.

Stor_118118_gul_CMYK
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.