Vyhlásenie o používaní súborov cookie a súvisiacich technológií spoločnosti SAS

Pôsobnosť

Toto Vyhlásenie o používaní súborov cookie a súvisiacich technológií spoločnosti SAS sa vzťahuje na používanie takýchto technológií počas vašej návštevy tejto webovej stránky, ako aj iných našich webových stránok a mobilných aplikácií v našej správe a odkazujúcich na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej spoločne len „webové stránky“ v príslušnom gramatickom tvare). 

Vysvetlenie súborov cookie, webových signálov a iných technológií

Základné informácie

Niektoré technológie, vrátane súborov „cookie“, webových signálov alebo pixelových značiek a iných podobných technológií, sa môžu používať na poskytnutie prispôsobených informácií webovej stránky. Súbor cookie je súborom údajov, ktoré môže webová stránka odoslať vášmu webovému prehliadaču, ktorý ich následne uloží vo forme textového súboru vo vašom počítači. Súbory cookie môžu byť buď dočasné (t. j. trvajú len do okamihu zatvorenia webového prehliadača), trvajúce určitý stanovený čas (t. j. zaniknú po uplynutí stanoveného časového obdobia), alebo trvalé (t. j. zostanú vo vašom počítači alebo zariadení, kým ich neodstránite). Spoločnosť SAS používa dočasné aj trvalé súbory cookie.

Používanie súborov cookie spoločnosťou SAS

Spoločnosť SAS používa súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré spravujeme na poskytovanie služieb na našich webových stránkach. Niektoré typy súborov cookie sú potrebné na správne fungovanie našich webových stránok. Niektoré sekcie na našich webových stránkach používajú súbory cookie, ktoré podporujú ich funkčnosť, napr. aby vám uľahčili prístup k zabezpečeným oblastiam alebo umožnili použiť nákupný košík. V prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi môže spoločnosť SAS nastaviť používanie týchto typov súborov cookie, a to bez vyžiadania vášho súhlasu.

Sekcie na  webových stránkach môžu nastaviť súbory cookie aj na získavanie informácií o používaní, ktoré nám slúžia na zlepšenie fungovania našich webových stránok. V závislosti od nastavení vášho webového prehliadača sa môžu niektoré z týchto informácií zdieľať aj s tretími stranami, a to poskytovateľmi analytických služieb.

Súbory cookie môžu na našich webových stránkach slúžiť aj na zapamätanie niektorých vašich volieb, ako napr. vaša zemepisná oblasť, vaše používateľské meno alebo iná personalizácia či prispôsobenie osobným potrebám. Tieto súbory cookie používame na zlepšenie vášho používateľského prostredia, aby sme vám dokázali poskytnúť lepšie služby pri vašej ďalšej návšteve našich webových stránok. V niektorých prípadoch môžu tieto technológie slúžiť aj na vašu identifikáciu v rámci rôznych platforiem alebo iných zariadení, aby sme vám mohli zaručiť konzistentnú používateľskú skúsenosť.

Okrem toho nastavujeme aj tie súbory cookie, ktoré skúmajú vaše preferencie pri používaní webových stránok, aby vám spoločnosť SAS mohla ponúknuť marketingový obsah prispôsobený vašim potrebám, napríklad oficiálne správy, ktoré by vás mohli zaujímať. Na účely tohto prispôsobenia budete možno musieť vo svojom webovom prehliadači povoliť tieto typy súborov cookie, príp. môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás upozornil na súbory cookie, čím vám dáva možnosť rozhodnúť sa o ich povolení alebo zakázaní.

Spoločnosť SAS spolupracuje aj s vybranými externými partnermi, ktorí môžu nastaviť súbory cookie na zobrazovanie obsahu súvisiaceho so spoločnosťou SAS, vrátane reklám spoločnosti SAS na svojich stránkach alebo inde na internete na účely remarketingu a personalizácie reklám. Táto remarketingová technológia môže vychádzať z vašich predchádzajúcich návštev webových stránok v kombinácii s inými informáciami získanými treťou stranou podľa jej zásad ochrany osobných údajov a nastavení vášho prehliadača.

Nesledovanie a odhlásenie

Webové stránky v súčasnosti nereagujú na signály prehliadača vyžadujúce „nesledovanie“ (t. j. vypnutie zaznamenávania údajov o používateľovi), ale môžete sa rozhodnúť zablokovať súbory cookie nastavené spoločnosťou SAS, a to zmenou nastavení svojho webového prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac, najmä o behaviorálnej reklame, alebo sa chcete odhlásiť z tohto typu reklamy, navštívte webovú stránku organizácie Network Advertising Initiative alebo webovú stránku asociácie Digital Advertising Alliance. V prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi bude spoločnosť SAS považovať používanie webových stránok z vašej strany za váš súhlas udelený spoločnosti SAS na používanie vyššie opísaných typov súborov cookie. Okrem toho, ak navštívite webové stránky z určitých oblastí, môžeme vám takisto pripomenúť vaše možnosti voľby týkajúce sa typov súborov cookie, ktoré povolíte v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Radi by sme poukázali aj na to, že ak zakážete používanie súborov cookie, môže to viesť k obmedzeniu niektorých funkcií webových stránok. 

Webové signály

Niektoré z našich webových stránok a e-mailov vo formáte HTML používajú tzv. webové signály v spojení so súbormi cookie na zostavovanie štatistík o používaní webových stránok. Webový signál je elektronický obrázok, ktorý sa nazýva aj jednopixelový (1x1) alebo priehľadný GIF súbor. Webové signály dokážu rozpoznať určité typy informácií v počítači návštevníka, napr. ID číslo súboru cookie návštevníka, čas a dátum zobrazenia danej sekcie webovej stránky, ako aj opis tej sekcie, kde je webový signál umiestnený. Môžete znemožniť funkčnosť niektorých webových signálov zakázaním príslušných súborov cookie. Tieto webové signály nám niekedy slúžia na analýzu vášho správania počas používania webových stránok, ako aj na povolenie reklamného obsahu na webových stránkach tretích strán podľa vyššie uvedeného. Okrem vyššie opísaných konkrétnych účelov môžeme použiť akékoľvek uvedené a iné podobné technológie na zaznamenávanie špecifických údajov týkajúcich sa používania webových stránok z vašej strany, napr. sekcie, ktoré si prezeráte; položky, ktoré si sťahujete; prepojenia, na ktoré kliknete; čas vášho prístupu a adresu vášho internetového protokolu (IP), názov domény, ako aj konfiguráciu a nastavenia systému. Ako je podrobnejšie opísané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti SAS, tieto informácie môžeme použiť aj na to, aby sme pochopili, ako používate technológie spojené so systémami spoločnosti SAS, poskytli vám relevantný obsah a dokázali zodpovedať vaše prípadné otázky týkajúce sa našich produktov a služieb.