Prohlášení společnosti SAS o používání cookies a souvisejících technologií

Oblast působnosti

Toto Prohlášení společnosti SAS o používání cookies a souvisejících technologií se vztahuje na použití technologií, které se uplatní v případě, že navštívíte tuto webovou stránku nebo naše další webové stránky a mobilní aplikace, které provozujeme a které odkazují na dokument SAS Privacy Statement (Prohlášení společnosti SAS o ochraně osobních údajů; tyto webové stránky a mobilní aplikace společně dále jen „Webové stránky“).

Co jsou to cookies, web beacons a další technologie

Základní vymezení

Některé technologie, včetně „cookies“, „web beacons“ nebo pixelů či jiných obdobných technologií, slouží k poskytnutí určitých předem definovaných informací z webové stránky. „Cookie“ je datový soubor, který může webová stránka zaslat vašemu prohlížeči a který váš prohlížeč může následně uložit ve vašem systému. Cookies mohou být buď dočasné (tj. po zavření vašeho prohlížeče se vymažou), časově omezené (tj. jejich platnost po určité době vyprší) nebo trvalé (tj. zůstanou uloženy ve vašem počítači nebo zařízení po dobu, než je vymažete). Naše společnost používá dočasné i trvalé cookies.

Používání cookies ze strany společnosti SAS

Společnost SAS používá cookies první strany (first-party cookies), které spravujeme za účelem poskytování služeb na našich Webových stránkách. Některé druhy cookies jsou nutné k tomu, aby naše Webové stránky správně fungovaly. Některé stránky na našich Webových stránkách používají cookies, jejichž účelem je zajišťovat funkčnost příslušné stránky, například umožnit vám přístup k zabezpečeným oblastem nebo použít nákupní košík. V případech, kdy to povolují příslušné právní předpisy, je společnost SAS oprávněna nastavit tyto druhy cookies, aniž by si vyžádala váš souhlas. 

Některé stránky na našich Webových stránkách mohou být rovněž ve vztahu ke cookies nastaveny tak, že cookies shromažďují informace o používání takových stránek, které následně využíváme ke zlepšení funkčnosti Webových stránek. V závislosti na nastavení vašeho prohlížeče mohou být některé z těchto informací sdíleny s poskytovateli analytických nástrojů třetích stran.

Cookies mohou být na našich Webových stránkách použity i pro zapamatování určitých vámi zvolených údajů, například vašeho geografického regionu, uživatelského jména či jiných personalizovaných nastavení. Tyto cookies používáme za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti, abychom vám mohli poskytnout ještě lepší služby, když naše Webové stránky znovu navštívíte. V některých případech mohou být tyto technologie použity k vaší identifikaci napříč platformami nebo v různých zařízeních, což nám pomůže zajistit konzistentní uživatelskou zkušenost.

Používáme i cookies, které slouží ke zjištění vašich preferencí při vaší návštěvě našich Webových stránek, aby vám mohla společnost SAS poskytnout marketingový obsah upravený na míru právě vám, například tzv. bílé knihy (white papers), které by vás mohly zajímat. Tyto druhy cookies možná budete muset ve vašem prohlížeči povolit, aby byla taková personalizace možná; nebo si můžete prohlížeč nastavit tak, aby vám oznámil, když obdržíte cookie, a dal vám možnost se rozhodnout, zda použití takové cookie umožníte.

Společnost SAS rovněž spolupracuje s vybranými třetími stranami, které mohou používat cookies k tomu, aby vám byl poskytnut obsah týkající se společnosti SAS, včetně reklam společnosti SAS, na jejich webových stránkách či jinde na internetu za účelem remarketingu a personalizace reklam. Tato remarketingová technologie může vycházet z vašich předchozích návštěv našich Webových stránek a tyto údaje kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými třetími stranami v souladu s jejich politikou ochrany osobních údajů a nastavením vašeho prohlížeče.

Funkce Nesledovat a blokování

V současné době naše Webové stránky nereagují na signály „Nesledovat“ přenášené prohlížečem. Můžete si ale zvolit, že cookies nastavené společností SAS zablokujete, a to změnou nastavení vašeho prohlížeče. Více informací o behaviorální reklamě nebo odhlášení se z tohoto druhu reklamy naleznete na webových stránkách Network Advertising Initiative website nebo Digital Advertising Alliance website.

V případech, kdy to povolují příslušné právní předpisy, bude společnost SAS považovat skutečnost, že používáte Webové stránky, za váš souhlas s používáním výše popsaných druhů cookies ze strany společnosti SAS. Navíc když navštívíte Webové stránky z určitých zemí, můžeme vám zaslat oznámení, kde vám připomeneme, jaké druhy cookies jste se rozhodli akceptovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Chtěli bychom vás upozornit, že pokud používání cookies zablokujete, některé funkce Webových stránek tím mohou být omezeny. 

Web beacons

Některé z našich webových stránek a emaily ve formátu HTML používají společně s cookies ještě tzv. web beacons, jejichž účelem je sledovat statistiky ohledně používání našich Webových stránek. „Web beacon“ je elektronický obrázek, který se též označuje jako jednopixelový (1x1) nebo průhledný GIF. Web beacons mohou rozpoznat určité typy informací na počítači návštěvníka webové stránky, jako je číslo cookie návštěvníka, čas a datum zobrazení stránky a popis stránky, kde je web beacon umístěn. Použití některých web beacons můžete zakázat, a to odmítnutím přijetí jejich souvisejících cookies. Tyto web beacons se někdy používají k tomu, aby nám pomohly analyzovat chování na internetu a umožnily poskytnutí reklamního obsahu na stránkách třetích stran, jak je popsáno výše. 

Kromě konkrétních účelů vymezených výše můžeme některé z těchto technologií či jiné obdobné technologie používat k zaznamenání specifických údajů souvisejících s vaším používáním Webových stránek, např. jaké stránky jste si zobrazili, jaké soubory jste stáhli, na jaké odkazy jste klikli, kdy jste stránky navštívili a jaká je vaše IP (Internet Protocol) adresa, název domény a konfigurace a nastavení systému. Jak je blíže popsáno v  Prohlášení společnosti SAS o ochraně osobních údajů (SAS Privacy Statement), můžeme tyto informace používat k tomu, abychom lépe pochopili, jak používáte technologie související se společností SAS, abychom vám mohli nabídnout relevantní obsah a odpovědět na vaše případné otázky týkající se našich produktů a služeb.