Smart city big data connection technology concept .

Veľký Šariš na ceste k smart city

s platformou SAS

Velky Saris Logo
Informácie o merateľných prínosoch smart projektov užitočné pre potreby vykazovania aj pre komunikáciu s občanmi.
Background PBLS 2014 Speakers

Cloudová SAS IoT platforma pre smart cities vo forme služby, ktorá umožňuje mestám bez vlastných analytických a hardvérových kapacít analyzovať a interpretovať dáta v intuitívnom grafickom rozhraní.

Veľký Šariš achieved this using  •  SAS® IoT Platform