Študenti Fakulty baníctva na TUKE pracujú s dátami v softvéri SAS