Študenti Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií na TUKE pracujú s dátami v softvéri SAS