Close up of businessman with mobile phone in taxi

Automatizácia so softvérom SAS zrýchlila poisťovni NOVIS procesy a odstránila chybovosť

NOVIS Insurance Company
Nasadenie robustného analytického softvéru SAS Enterprise Guide, ktorý umožňuje okrem komplexných matematických a štatistických kalkulácií automatizovať manuálne úkony.
Background PBLS 2014 Speakers

Úspora času pri výpočte a reportovaní, zefektívnenie a spresnenie kontroly.

Novis achieved this using  •  SAS® Enterprise Guide