Revolučná vizualizácia dát v Telecom Italia

Spoločnosť Telecom Italia, najväčší telekomunikačný operátor v Taliansku, s pôsobiskom aj v Južnej Amerike, hľadá neustále spôsoby, ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť. Čo znamená poskytovať spoľahlivé služby, ktoré zákazníci očakávajú dnes a zároveň vedieť, aké ponuky budú očakávať zajtra.

SAS Visual Analytics na nás urobil veľmi silný dojem z hľadiska využiteľnosti a flexibility a času potrebného na uvedenie na trh.

Fabrizio Bellezza
viceprezident divízie národných veľkoobchodných služieb a vedúci oddelenia pre vývoj trhu

Počúvajte dáta

Ako súčasť programu zlepšovania skúseností svojich 32 miliónov zákazníkov, musela spoločnosť rozšíriť a posilniť svoju schopnosť monitorovať sieťové služby.

Aby sa zorientovali v obrovskom objeme rozmanitých dát, ktoré má spoločnosť k dispozícii, obrátili sa na SAS, aby s jeho softvérom dokázali robiť správne a rýchle rozhodnutia na základe najnovších trendov.

„Musíme vedieť reagovať rýchlo pomocou nových a atraktívnejších ponúk pre našich zákazníkov a rovnako analyzovať dopad týchto ponúk v blízkej budúcnosti," hovorí Fabrizio Bellezza, viceprezident divízie národných veľkoobchodných služieb a vedúci oddelenia pre vývoj trhu v Telecom Italia. „Analýza, ktorá je dnes hodnotná a zmysluplná, môže byť zajtra úplne irelevantná. A my musíme vidieť za horizont zajtrajška."

Poznajte konkurenciu

Na rýchlo sa meniacom trhu s množstvom zariadení a aplikácií, ktoré fungujú na technológiách rôznych generácií, môže byť to, čo je teraz „in" už zajtra bezvýznamné. A poraziť konkurenciu znamená vždy vedieť, ktorá ponuka je pre ktorého zákazníka tá správna a kedy. Telecom Italia sa preto rozhodol zadefiniovať a analyzovať kľúčové indikátory výkonnosti (tzv. KPIs) pre hlasové a dátové mobilné služby.

Riešenie

S nástrojom SAS® Visual Analytics môže top manažment v spoločnosti Telecom Italia porovnať výkonnosť všetkých operátorov z hľadiska daného kľúčového indikátora – napr. dostupnosť alebo percento predčasne prerušených telefonátov a to všetko na jednej obrazovke s rýchlym prehľadom príslušných silných a slabých stránok.

Telecom Italia vďaka SAS-u kombinuje analýzy z operačnej pamäte a pokročilú vizualizáciu s geomarketingovým systémom poskytovateľa a uľahčuje tak podporu pri rozhodnutiach a prevádzkových procesoch, ktoré vstupujú do technického a obchodného plánovania.

„SAS Visual Analytics nám poskytuje podporu pri identifikácii nedostatkov v sieti i pri uskutočňovaní rýchlych vylepšení," pokračuje Bellezza. „Rovnako nám umožňuje vypočítať štatistickú koreláciu medzi rôznymi KPIs pre prípadnú ďalšiu efektívnejšiu analýzu."

„Nástroj SAS Visual Analytics nám umožnil identifikovať ziskové oblasti, ktoré môžeme posilniť z hľadiska infraštruktúry a služieb a tak ich marketovať."

Hĺbková analýza KPIs

Telecom Italia je spoločnosť, ktorej vedenie vždy chápalo, že okrem sledovania aktuálnych trendov majú dôležitú úlohu aj sofistikované analýzy v rámci monitoringu sieťovej prevádzky, a preto využíva softvér SAS už od 90-tych rokov.

SAS® Visual Analytics umožňuje spoločnosti Telecom Italia analyzovať celú škálu KPIs na rozličných úrovniach sčítania, či už pre dátovú alebo hlasovú premávku na sieti. Tieto indikátory zahŕňajú dostupnosť, podiel predčasne ukončených telefonátov, dobu vytvárania spojenia či priepustnosť dát – všetko je to možné prezerať na jedinej obrazovke.

„Toto nám poskytuje rýchly prehľad oblastí našich konkurenčných výhod aj slabostí," hovorí Bellezza.

Nástroj SAS® Visual Analytics umožňuje spoločnosti Telecom Italia analyzovať pokrytie špecifických oblastí a identifikovať možné scenáre z hľadiska „make or buy" analýzy, kde sú prioritou náklady a výhody zvoleného postupu.

SAS pomáha analyzovať zákaznícke správanie a vytvárať prediktívny model, predpovedať služby a vyhodnocovať rentabilitu konkrétnej rozvíjanej oblasti po prípadnom investovaní.

„User-friendly"

„Pri úvodnej analýze dát je nemožné predvídať otázky, ktoré Vám budú neskôr užívatelia klásť – a často si ani samotní užívatelia nie sú týchto otázok vopred vedomí,“ vysvetľuje Bellezza. „SAS Visual Analytics nám pomáha získavať poznatky tým, že zjednodušuje transformáciu dát a umožňuje nám ich spracovať do formátu, ktorý je k užívateľovi mimoriadne priateľský. Výsledkom je, že manažéri, zodpovední za rozhodnutia, získajú komplexnejší prehľad o tom, čo sa na trhu deje. SAS Visual Analytics na nás urobil veľmi silný dojem z hľadiska využiteľnosti a flexibility a času potrebného na uvedenie na trh,“ uzatvára Bellezza.

Logo Telecom Italia

Výzva

Zlepšiť skúsenosť zákazníkov operátora, rýchlejšie reagovať pomocou atraktívnejších ponúk a analyzovať dopad takýchto ponúk v budúcnosti.   

Riešenie

SAS® Visual Analytics

Výhody

Nástroj SAS Visual Analytics umožnil identifikovať ziskové oblasti, posilniť ich z hľadiska infraštruktúry a služieb a tak ich marketovať.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.