SAS dáva dátam Allianz – Slovenskej poisťovni vizuálnu podobu

Pracovníci odboru interného auditu získavajú vďaka Visual Analytics z dát užitočné informácie v zrozumiteľnej podobe bez odbornej asistencie dátových analytikov

Odbor interného auditu v Allianz – Slovenskej poisťovni využíva už niekoľko rokov softvérové nástroje SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner, ktoré poisťovni pomáhajú vyberať pre vyšetrovanie prípady, kde je nielen vysoká pravdepodobnosť podvodu, ale aj možnosť uchrániť čo najväčší objem peňazí. Analýzy dát následne Allianz Slovenská poisťovňa využíva aj pri vyšetrovaní podvodov, keď vďaka nim dokáže poisťovňa napríklad zistiť, ktoré iné prípady či osoby spadajú do určitej podvodnej schémy.

Hoci sa v špecializovaných analytických nástrojoch dajú rýchlejšie spracúvať aj veľké objemy dát, bežní používatelia z radov manažérov s nimi zvyčajne bez pomoci analytikov a programátorov nevedia samostatne pracovať. Tento hendikep však neplatí pre moderný nástroj SAS Visual Analytics, ktorý umožňuje aj manažérom bez technických znalostí okamžite vizualizovať rozsiahle dáta a vytvárať akékoľvek reporty v zrozumiteľnom používateľskom rozhraní.

Informácie, ktoré sme kedysi museli prácne a zdĺhavo získavať z Excelu, máme vo Visual Analytics k dispozícii okamžite. Navyše nám odkrýva nové súvislosti, o ktorých sme predtým netušili.

Branislav Kozmer
riaditeľ odboru interného auditu
Allianz Slovenská poisťovňa

Výsledky na zopár kliknutí

Riaditeľa odboru interného auditu v Allianz Slovenskej poisťovni, Branislava Kozmera, vlastnosti SAS Visual Analytics na jednom z predvádzacích seminárov okamžite zaujali. Ako človek zodpovedný za interný audit, kam spadajú nielen interné podvody, ale aj skúmanie efektívnosti procesov a využitia firemných aktív, si vedel predstaviť, ako rýchlo a pohodlne by vedel analyzovať dáta a vizualizovať výstupy do zrozumiteľnej a prehľadnej podoby.

„Ak som chcel v minulosti poznať napríklad priemernú využiteľnosť služobných áut, vedel som to zistiť analýzou dát v Exceli, ale bolo to veľmi prácne. So Visual Analytics sa k rovnakému výsledku dopracujem niekoľkými kliknutiami,“ vysvetľuje.

Po krátkych interných debatách o tom, pre aké oddelenia by Visual Analytics mohol byť prínosom, sa Allianz Slovenská poisťovňa koncom roku 2013 rozhodla softvérové riešenie zakúpiť. Výhodou nástroja nie je iba jednoduché rozhranie, cez ktoré vie robiť analýzy veľkých objemov dát aj človek bez technických znalostí.

Vo Visual Analytics sa dá s dátami, obrazne povedané hrať, čiže skúmať nové súvislosti a prísť na veci, ktoré predtým manažmentu unikali. B. Kozmer s kolegami napríklad takýmto spôsobom zistili, že zamestnanci chcú používať služobné vozidlá na súkromné účely len v prvých štyroch rokoch, potom záujem rýchlo klesá.

Aj na podvody

Odbor interného auditu plánuje s Visual Analytics pracovať obdobným spôsobom aj v budúcnosti. „Nejde nám ani tak o reporting, ale o exploráciu a analýzu dát k auditu,“ prízvukuje B. Kozmer. „Aby som vedel zistiť, čo je bežné a čo sa naopak vymyká normálu, kde sú vo využívaní firemného majetku extrémy a prečo, ale aj nachádzať súvislosti, ktoré sme si predtým nevšimli,“ dodáva.

Okrem analýzy interných procesov a využívania aktív, má Visual Analytics pomáhať Allianz Slovenskej poisťovni aj pri odhaľovaní interných podvodov. Na odbore interného auditu napríklad skúmali podozrivé životné a úrazové poistky, pri ktorých bola zmluva dojednaná krátko predtým, ako nastala poistná udalosť. Následne analyzovali rôzne parametre, napríklad cez ktorý kanál distribučnej siete takéto zmluvy prišli.

„Existuje mýtus, že podvodné zmluvy robia najmä externí makléri, ale analýzy ukázali, že takéto praktiky sa vyskytujú aj v iných distribučných sieťach, alebo sa tam presúvajú,“ hovorí o výsledkoch B. Kozmer. Takéto informácie odboru interného auditu nielenže rozširujú obzory, ale uľahčujú tiež rozhodovanie o tom, čím sa zaoberať.

Rýchly prístup k dátam

Ďalšou oblasťou, kde Allianz Slovenská poisťovňa plánuje v krátkej dobe využiť Visual Analytics, je analýza logov (čiže prihlásení a aktivít v informačnom systéme), ktorá má pomôcť analyzovať a odhaľovať podozrivé správanie zamestnancov a obchodníkov.

„Ide o pomerne veľké databázy, takže chceme využiť schopnosť Visual Analytics rýchlo pristupovať k dátam,“ hovorí Imrich Košalko, špecialista interného auditu, ktorý sa v Allianz Slovenskej poisťovni venuje analýzam dát. Prednosťou Visual Analytics sú podľa neho prehľadné a zrozumiteľné výstupy, ktoré majú pre manažment veľkú výpovednú hodnotu.

Príkladom je možnosť vyhodnotiť dáta na mapách, čiže podľa miest či vyšších územných celkov. Manažment tak môže získať okamžite prehľad napríklad o škodovosti,  podvodoch, vyťažení pobočiek, alebo iné informácie potrebné pre rozhodovanie zvlášť pre každú geografickú lokalitu. Na základe toho vie rýchlo prijať potrebné opatrenia, napríklad posilniť kapacity v určitom regióne.

Allianz - Slovenska poistovna

Biznis úloha

Odbor interného auditu v Allianzi – Slovenskej poisťovni chcel pozdvihnúť prácu s dátami na vyššiu úroveň a získať kvalitnejšie informácie potrebné pre vykonávanie internej audítorskej činnosti, aj pre odhaľovanie interných podvodov.

Riešenie


Allianz Slovenská poisťovňa začala využívať SAS Visual Analytics, ktorý umožňuje aj bežným používateľom bez technických znalostí analyzovať dáta a získať okamžite prístup k užitočným informáciám v zrozumiteľnej podobe.

Prínosy

Dátové analýzy, ktoré sa v minulosti museli robiť prácne a zdĺhavo cez tabuľkový kalkulátor, dnes môžu bežní používatelia urobiť bez odbornej pomoci niekoľkými kliknutiami v intuitívnom grafickom rozhraní. Vďaka tomu vedia odhaľovať nové súvislosti, ktoré mohli predtým manažmentu unikať.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.