SAS pomáha odhaľovať a vyšetrovať interné podvody v Allianz – Slovenskej poisťovni

Softvérové riešenie prispieva k zvyšovaniu objemu uchránenej hodnoty peňazí

Začiatkom dekády, keď reálne príjmy nerástli a mnohí ľudia si nevedeli nájsť prácu, dochádzalo vo všeobecnosti k nárastu podvodného správania aj drobnej kriminality. Riaditeľovi odboru interného auditu v Allianzi – Slovenskej poisťovni Branislavovi Kozmerovi nešlo do hlavy, že v tom istom čase v jeho poisťovni paradoxne súčasne klesal počet šetrených prípadov interných fraudov, ako aj objem uchránených peňazí, čiže prostriedkov, ktoré sa podarilo ušetriť vďaka odhaleniu podvodov.

B. Kozmer vedel, že jeho oddelenie potrebuje zmeny. Organizačné, aj systémové, v rámci ktorých by sa modernizovali niektoré zaužívané spôsoby práce. Jednou z dôležitých zmien malo byť nasadenie analytického softvéru, ktorý by v Allianzi pomáhal hľadať v dátach súvislosti, upozorňoval na riziká, uľahčoval vyšetrovanie podvodov a tým chránil peniaze poisťovne.

Pokým sme nemali SAS, používali sme na analytiku viacero nástrojov, čo nebolo veľmi pohodlné. SAS je kompletné riešenie, v ktorom sa dá robiť všetko – od výberu dát až po analýzu.

Branislav Kozmer
riaditeľ odboru interného auditu
Allianz Slovenská poisťovňa

Inšpirácia z CRM

Po inšpiráciu si B. Kozmer zašiel na oddelenie riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré už dávnejšie používali nástroje SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner pri segmentácii klientov a na lepšie cielenie marketingových kampaní. „Začali sme skúmať možnosti, ako tieto nástroje využiť pre potreby interného auditu,“ spomína B. Kozmer.

Odborník na analýzy dát, ktorý dovtedy skúmal súvislosti pre potreby interného auditu prácne a zdĺhavo v rôznych nástrojoch, dostal potrebné školenia, vďaka ktorým môže sám analytické nástroje využívať a vytvárať aj modely pre odhaľovanie podvodov. „Pokým sme nemali SAS, používali sme na analytiku viacero nástrojov, čo nebolo veľmi pohodlné. SAS je kompletné riešenie, v ktorom sa dá robiť všetko – od výberu dát až po analýzu,“ vysvetľuje Imrich Košalko, špecialista interného auditu, ktorý sa v Allianzi venuje analýzam dát.

Prvé výsledky na seba nenechali dlho čakať. Už v roku 2012 sa Allianzu podarilo vďaka zavedeným zmenám, zlepšenej práci oddelenia a používaniu moderných analytických nástrojov, medziročne zhruba zdvojnásobiť hodnotu uchránených peňazí. „Vďaka analýzam dát vieme efektívnejšie využívať ľudí, lebo dostávajú menej prípadov, kde je málo indikátorov podvodu,“ vysvetľuje B. Kozmer.

Lepšie zacielenie

Inými slovami, vyšetrovatelia neanalyzujú riziká a nepreverujú podozrenia, ale dostávajú na stôl prípady, pri ktorých predošlá analýza dát naznačila vysokú pravdepodobnosť podvodu. „Vďaka tomu sa zaoberajú relevantnými prípadmi, efektívnejšie využívajú čas a dosahujú lepšie výsledky,“ dodáva B. Kozmer.

Návratnosť investície do analytického riešenia pre odhaľovanie podvodov sa vo všeobecnosti odhaduje na dobu 6 až 12 mesiacov, ale B. Kozmer pripomína, že pre každú firmu môže byť táto doba iná, keďže závisí okrem iného od zaškolenia a počtu ľudí dedikovaných na analytiku.

Pre Allianz – Slovenskú poisťovňu je dôležité, že vďaka riešeniu pre odhaľovanie interných podvodov sa zvyšuje objem peňazí, ktorý poisťovňa ušetrí v rámci jedného prípadu. „Samozrejme, ak chceme uchrániť čo najväčší objem peňazí, je lepšie, ak sa vieme sústrediť na väčšie podvody na úkor menších, a v tomto nám analýzy dát tiež pomáhajú,“ pripomína B. Kozmer.

Allianz - Slovenska poistovna

Biznis úloha

Allianz – Slovenská poisťovňa potrebovala modernizovať prácu oddelenia interného auditu, zvýšiť počet šetrených prípadov s podozreniami na podvod a zvýšiť objem uchránených peňazí, ktoré sa ušetria vďaka odhaleniu podvodného konania.

Riešenie

Softvérové nástroje SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner pomáhajú poisťovni vyberať pre vyšetrovanie prípady, kde je vysoká pravdepodobnosť podvodu a možnosť uchrániť čo najväčší objem peňazí, aj pri následnom vyšetrovaní jednotlivých prípadov.

Prínosy

Riešenie od spoločnosti SAS prispieva k merateľnému nárastu objemu ochránených peňazí, umožňuje sústrediť sa vyšetrovateľom na relevantné prípady a pomáha hľadať pri vyšetrovaní súvislosti a vzory podvodov.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top