Analytika v Allianzi automatizuje procesy a chráni zdroje poisťovne pred podvodníkmi

Digitalizácia prináša viac dát a najväčšia poisťovňa na Slovensku ich vie aj patrične využiť.

Digitalizácia sa stala v ostatných rokoch jedným z najskloňovanejších pojmov firemného žargónu. Zďaleka sa netýka iba priemyslu. Naopak, výrazne zasahuje do všetkých odvetví ekonomiky, od maloobchodu až po finančníctvo. Neobchádza ani Allianz – Slovenskú poisťovňu, ktorá v ostatných rokoch mnohé procesy zdigitalizovala.

V poisťovni sa napríklad neustále zvyšuje podiel poistiek, ktoré klienti uzatvárajú online. Makléri dnes tiež spracúvajú elektronicky zhruba dvojnásobne viac zmlúv, ako pred tromi rokmi – v softvéri robia výpočty aj ponuky pre jednotlivé obchodné prípady, čím za sebou zanechávajú digitálnu stopu. Obdobne sa likvidujú aj poistné udalosti.

„Viac dát znamená väčší úžitok. Okrem toho, vďaka analýzam dát odhaľujeme prípady skôr, nie až keď už podvod nastal.“

Branislav Kozmer
riaditeľ odboru interného auditu
Allianz Slovenská poisťovňa

 

Viac dát, väčší úžitok

Výsledkom je rastúce množstvo dát, ktoré môže poisťovňa využiť, a to nielen na zlepšovanie predaja, ale aj pri odhaľovaní podvodov. „Dnes máme niekoľkonásobne viac dát, ako sme mali v pred tromi či štyrmi rokmi a prirodzene, snažíme sa s nimi pracovať,“ hovorí Branislav Kozmer, riaditeľ odboru interného auditu v Allianzi, kde má okrem iného na starosti aj odhaľovanie interných podvodov.

Softvérové nástroje pre analýzy dát využíva odbor B. Kozmera dlhodobo. Najskôr išlo o jednoduchší softvér, ale začiatkom dekády, v čase pretrvávajúcej ekonomickej krízy, kedy vo všeobecnosti dochádzalo k nárastu podvodného správania aj drobnej kriminality, sa Allianz rozhodol pre sofistikovanejšie riešenie. Nasadil vtedy nástroje SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner, ktoré poisťovni dodnes pomáhajú hľadať v dátach súvislosti, upozorňovať na riziká, uľahčovať vyšetrovanie podvodov a tým chrániť firemné peniaze.

Napríklad likvidátori dnes majú povinnosť prikladať pri spracúvaní poistných udalostí fotografie vyhotovené aj s údajmi o čase a geografickej polohe, takže systém prípadné nezrovnalosti poľahky identifikuje a upozorní na ne. Vyšetrovatelia vďaka porovnaniam, ktoré zahŕňajú analýzy rozličných dát, dostávajú na detailnejšie skúmanie také prípady, pri ktorých sú najväčšie indície rozsiahlejšieho podvodu.

S dátami sa mieri lepšie

Výsledkom je zefektívnenie práce ľudí z interného auditu, ktorí sú odbremenení od analyzovania rizík a preverovania podozrení, vďaka čomu sa môžu viac sústrediť na samotné vyšetrovanie relevantných prípadov. Dnes je napríklad podľa B. Kozmera úspešnosť šetrených prípadov na úrovni 80 %, zatiaľ čo v minulosti dosahovala zhruba 50 %. A to nielen preto, že analytika pomáha identifikovať, na ktoré prípady sa sústrediť. „Oddeľuje zrno od pliev, to znamená, že nám tiež ukazuje, kedy o podvod nejde,“ dodáva.

Význam analytiky pri odhaľovaní interných podvodov v ostatných rokoch v súvislosti s enormným pribúdaním dát neustále rastie. „Viac dát znamená väčší úžitok,“ konštatuje B. Kozmer. Aj vďaka dátovým analýzam vzrástol počet šetrených prípadov interných podvodov v Allianzi za posledné tri roky dvojnásobne, čím sa zhruba zdvojnásobil aj počet zamietnutých prípadov. „Okrem toho, vďaka analýzam dát odhaľujeme prípady skôr, nie až keď už podvod nastal,“ dodáva.

Dáta otvárajú dvere k automatizácii

V porovnaní s krízovým obdobím, kedy Allianz nástroje SAS zaviedol s cieľom zlepšiť odhaľovanie podozrivých interných aktivít, nadobúda v posledných rokoch analytika aj ďalší prínos – v kombinácii s digitalizáciou a automatizáciou pomáha nahrádzať časť ľudskej práce. To má význam nielen pre pretrvávajúci tlak na znižovanie nákladov, ale tiež vzhľadom k tomu, že trh práce aktuálne trpí nedostatkom ľudí.

V budúcnosti Allianzu – podobne ako mnohých iných firiem – bude automatizácia, digitalizácia a dáta zohrávať čoraz väčšiu rolu, čo si vyžiada aj niektoré technické a organizačné zmeny. „Ak chceme procesy automatizovať a analyzovať rastúce množstvá dát, znamená to, musíme rozmýšľať napríklad o tom, že budeme analýzy spúšťať automatizovane v noci, keď nie je firemná sieť zaťažená,“ podotýka B. Kozmer.

Obdobné starosti sú však iba malou daňou za prínos v podobe efektívnejšie fungujúcej poisťovne, ktorá dokáže svoje zdroje lepšie chrániť pred internými podvodmi.

Allianz - Slovenska poistovna

Biznis úloha

Allianz – Slovenská poisťovňa potrebovala zmodernizovať a zefektívniť prácu oddelenia interného auditu, zautomatizovať niektoré procesy a identifikovať včas prípady podvodného konania.

Riešenie

Softvérové nástroje SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner pomáhajú poisťovni vyberať pre vyšetrovanie prípady, kde je vysoká pravdepodobnosť podvodu a možnosť uchrániť čo najväčší objem peňazí, aj pri následnom vyšetrovaní jednotlivých prípadov.

Prínosy

Riešenie od spoločnosti SAS prispieva k merateľnému zvýšeniu počtu aj úspešnosti šetrených prípadov, pomáha hľadať pri vyšetrovaní súvislosti a vzory podvodov, ako aj automatizovať procesy a zefektívňovať prácu ľudí.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.