Nové výzvy v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ktoré priniesli Big Data 

Výhody Big Data Analysis

  • Identifikácia a vyriešenie porúch okamžite a včas
  • Zvýšenie efektivity výroby a zabezpečenie prevádzkovej kontinuity elektrární
  • Zníženie nákladov na obnovu výrobných zariadení v prípade zlyhania
  • Pochopenie a riešenie dlhotrvajúcich problémov