SAS Adatvédelmi Nyilatkozat az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosai részére

A SAS Adatvédelmi nyilatkozat jelen verziója az EGT térség azon lakosaira vonatkozik, akik személyes adataira az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation - GDPR) vonatkozik. Ha Ön nem az EGT tagállamainak lakosa, kérjük, olvassa el a SAS Adatvédelmi tájékoztatót.

A SAS Institute Inc., leányvállalatai és társult vállalkozásai („SAS” vagy „mi” vagy „minket”), figyelnek az Ön adatainak védelmére és elkötelezettek az iránt, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása az általánosan elfogadott gyakorlatnak és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történjen. Az Ön személyes adatainak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt cél szerinti gyűjtéséért és felhasználásáért felelős SAS vállalkozás(ok) a jelen dokumentum „Kapcsolattartás“ szakaszában találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban található SAS Institute Inc. vállalattal megosztjuk, és annak eljuttatjuk, és ez hasonlóan történhet más SAS szervezetekkel is, az alábbiakban részletesen leírtak szerint.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat (i) leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk, védjük, és osztjuk meg az Ön személyes adatait; és (ii) felsorolja az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait és lehetőségeit, valamint ezeknek a jogoknak a gyakorlását a SAS vállalat esetében. 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatokra vonatkozik, melyeket akkor gyűjtjük, amikor Ön felkeresi ezt a honlapot és az általunk működtetett mobil alkalmazásokat, melyek a SAS Adatkezelési nyilatkozatra hivatkoznak (a továbbiakban együttesen „Honlapok“). Más formában is gyűjthetünk Öntől adatokat, például műszaki támogatás során, regisztrációs űrlapokon, vagy személyesen (pl. névjegykártyák), vagy harmadik felektől. Amennyiben személyes adatok gyűjtéséhez külön, vagy kiegészítő értesítést küldünk, az az értesítés érvényes bármilyen vitára is.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a következőkre:

(i) olyan információ, amit az az anyag tartalmaz, melyet ügyfelünk nevében kapunk és kezelünk a SAS felhő analitikán keresztül. Itt találhat további információt arról, hogyan kezeljük a SAS felhő analitikán keresztül feldolgozott információt: SAS Igény szerinti üzleti ügyfelek adatvédelmi szabályzata;

vagy

(ii) Személyes adatok az ügyfél által ellenőrzött adatok között, amelyekhez a SAS hozzáférést kaphat a SAS műszaki támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyre a SAS Műszaki támogatási szabályzat vonatkozik;

vagy

(iii) Személyes adatok az ügyfél által ellenőrzött adatok között, amelyekhez a SAS hozzáférést kaphat a tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyre a SAS és ügyfelei közötti megállapodások vonatkoznak.

A jelen nyilatkozat értelmében a „személyes adat“ olyan információt jelent, ami azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik, és tartalmaz minden adatot, amelyekre a GDPR mint „személyes adatok“-ra utal.

A gyűjtött személyes adatok és a gyűjtés módja

Az Önről a SAS által gyűjtött információ a következőket tartalmazhatja:

·         Kapcsolattartási információk, mint például az Ön neve, postai címe, telefonszáma és e-mail címe.

·         Szakmai érdeklődési körére vonatkozó információk, valamint termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalata.

·         Olyan üzleti és marketing információk, amelyek segítségével szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, beleértve az ön által előnyben részesített elérhetőséget, nyelvet és marketing típusokat.

·         Tranzakciós adatok, beleértve a vásárlási előzményeket, megrendelési és elérhetőségi adatokat, szállítási és műszaki támogatást és számlázási adatokat.

·         Technikai adatok, például a készüléke, vagy a böngészője adatai, hogyan használja honlapunkat, ezen belül, hogy mely oldalakat látogat meg a honlapunkon és mikor, és IP-címe.

·         Hitelesítésre és a csalás megelőzésére használt biztonsági adatok.

A SAS ezeket az adatokat több úton is gyűjti.

·         A SAS profiljában megadott adatokból.

·         Regisztráció, felmérések és egyéb online formában.

·         A folyamatban lévő értékesítési folyamat részeként.

·         Műszaki támogatás nyújtása, konzultáció, élő beszélgetés, vagy termékinformáció során.

·         A termékeink fenntartásának és fejlesztésének folyamata során.

·         Automatizált eszközökkel, mint például kommunikációs protokollok, e-mail kommunikáció, sütik, adatgyűjtő jelek és pixelek, és egyéb kapcsolódó technológiákkal, melyek megfelelnek a SAS Nyilatkozata a sütik és hasonló technológiák használatáról szabályzatnak.

·         Mobil alkalmazásainkkal (némelyiküket a SAS nevében harmadik fél kezelheti).

·         Felmérésekben, vetélkedőkben, és promóciókban való részvételünk során.

·         Közösségi média és kapcsolt SAS közösségi hálózat használatával, ide tartozik a harmadik fél közösségi média platformokon történő kapcsolattartás. 

·         Harmadik fél honlapjain elhelyezett SAS hirdetései iránti érdeklődése útján.

·         A statisztikai elemzés segítségével, vagy egyéb automatizált eszközökkel, melyek figyelik érdeklődését különösen a SAS-termékek és szolgáltatások iránt.  

A személyes adatok vagy az egyéb online gyűjtött adatok is összevethetők az Ön által nekünk megadott más forrásból származó adatokkal, mint például a termék regisztrálása során, telefonos ügyfélszolgálatoknál, vagy olyan események során, mint például ipari vásárok, továbbképzés, versenyek, és promóciók, valamint konferenciák. Amennyiben az alkalmazandó jog engedélyezi, az Ön által megadott adatokhoz hozzá lehet adni a közösségi médiából és más nyilvános forrásokból gyűjtött információt.

Csak azokat az információkat gyűjtjük, amelyeket szükségesnek ítélünk meg az alább felsorolt célokra. Ennek következtében előfordulhat, hogy nem tudunk válaszolni egy kérésre, vagy nem tudjuk a megfelelő terméket vagy szolgáltatást nyújtani, ha hiányzik valamelyik információ.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

A SAS az Ön személyes adatait a következő módokon használhatja:

·         Feliratkozási kérelmek teljesítésére, szoftverre és szolgáltatásokra vonatkozó online megrendelésekre és az Ön kérésére más információkat nyújtására.

·         Ügyfélszolgálat biztosítására és a megrendeléseivel, vásárlásaival, nálunk fenntartott fiókjaival kapcsolatos kommunikációhoz, kérések, kérdések és megjegyzések esetén.

·         A kereskedőinkkel, beszállítóinkkal és más üzleti partnereinkkel való kapcsolatunk fenntartásához és a velük való kommunikációhoz.

·         Az Ön tájékoztatására a SAS fontos híreiről, új termékeinkről és szolgáltatásainkról, a termékekről szóló legújabb információkról, technikai támogatási problémákról, valamint olyan eseményekről és különleges ajánlatokról, melyek úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt.

·         Arra, hogy Ön egyszerűbben használhassa honlapjainkat, így a kiegyensúlyozott felhasználói élmény érdekében lehetővé tesszük, hogy különböző platformokon vagy eszközökön is azonosítható legyen, valamint analitika és profilkészítő technológiával érdeklődési körének megfelelően testre szabjuk a tartalmat és a hirdetéseket.

·         Arra, hogy megkönnyítsük a honlapok egyes jellemzőinek használatát, beleértve a tapasztalatcserére szolgáló fórumokat és kommunikációs csatornákat, mint a SAS Támogatási közösségek, amennyiben szeretné azokat használni.

·         A SAS honlapok, rendszerek, szerverek és más műszaki eszközök biztonságának és sértetlenségének védelme érdekében.

·         Csalás vagy egyéb tiltott vagy illegális tevékenység megelőzésére és feltárására.

·         Az adatok egy részének anonimmé tételére azokban az esetekben, amikor a SAS olyan részletekbe kíván betekintést nyerni - előzmények, folyamatok, működés és felhasználói élmény - amelyek nem hozhatók összefüggésbe az azonosítható egyénnel. 

·         Üzletvitelünk működéséhez, értékeléséhez és fejlesztéséhez (beleértve az új termékek és szolgáltatások fejlesztését, a kommunikáció kezelését, a könyvelés elvégzését, az auditálást, számlázást, egyeztetést és a gyűjtési tevékenységeket).

·         A jogi követelmények teljesítése érdekében, illetve esetleges bírósági vagy állami kéréseknek megfelelően, valamint jogi követelés megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében.

·         Az ipari szabványoknak és szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

Ezen felül elemezzük online szolgáltatásainkat, mint például a böngésző munkamenetben nézett oldalakat, regisztrációkat, demókat, letöltéseket és e-mail válaszokat (összegzett és olykor egyéni szinten), ajánlataink fejlesztése érdekében, valamint hogy marketing stratégiánkat ügyfeleink igényeihez igazítsuk. Statisztikai elemzést is használhatunk annak érdelében, hogy elérjük a fent felsorolt célokat, beleértve az Ön marketing választásainak jobb megértését, valamint hogy ajánlatainkat jobban az Ön igényeihez szabhassuk.

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezelhetjük:

·         Ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy lépéseket kell tenni a szerződés Önnel való megkötése érdekében.

·         A SAS köteles megfelelni bizonyos jogi kötelezettségeknek,

·         A SAS jogos üzleti érdekei úgy kívánják, többek között a szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing és a szolgáltatások minőségének javítása, a csalások megelőzése és egyéb kötelezettségek betartása, a megfelelőség biztosítása és a jogi védelmi képességünk bizonyítása, hálózataink és rendszereink biztonságának garantálása,

·         Az Ön beleegyezését kérjük, például mielőtt promóciós e-mailt küldünk Önnek a SAS termékekről és szolgáltatásokról.

Hogyan osztjuk meg és továbbítjuk az Ön személyes adatait

Kizárólag az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak megfelelően adjuk el, kölcsönözzük, adjuk bérbe, vagy közöljük személyes adatait.

Más SAS szervezetekkel megoszthatjuk az Ön személyes adatait. A SAS több országban leányvállalatokkal, társult vállalatokkal és üzleti partnerekkel rendelkező globális vállalat, amely műszaki rendszerei határokon is átnyúlnak. Ennek eredményeként, ha megosztjuk az Ön személyes adatait más SAS szervezetekkel, sor kerülhet az adatoknak az ország határain átnyúló továbbítására, és azoknak tárolására vagy kezelésére az Amerikai Egyesült Államokban, valamint bármely olyan országban, ahol a SAS vagy annak leányvállalatai, társult vállalatai, vagy üzleti egységei tevékenykednek. A SAS intézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy minden személyes adatot biztonságosan továbbítanak a SAS szervezetek között, beleértve az EGT-n kívüli országokat is. Az ilyen adatátvitelekre a SAS szervezetek közötti Általános szerződési feltételek érvényesek. Megkaphatja az Általános szerződési feltételek egy példányát (amelyből eltávolítottuk a kereskedelmi információkat és azokat az adatokat, amelyek nem ide vonatkoznak) amennyiben elküldi erre vonatkozó kérését ide: privacy@sas.com .

Harmadik feleknek is felfedhetjük az Ön személyes adatait, többek között:

·         Kereskedőink, alvállalkozóink és adatkezelőink; és/vagy a fenti célokhoz kapcsolódó üzleti partnereink

·         Vállalatok, amelyek nem a SAS szervezetei közé tartoznak, és kapcsolódnak az üzletünk vagy eszközeink teljes vagy részleges értékesítéséhez vagy átadásához

·         A SAS Támogató közösségek és más online kommunikációs csatornák résztvevői számára az Ön által kiválasztott információt

·         Bűnüldözési vagy más kormányzati tisztségviselőknek azok kérésére, ha véleményünk szerint ez a nyilvánosságra hozatal szükséges, vagy helyénvaló

·         Ha valamely más módon úgy gondoljuk, hogy szükséges jogaink, vagy tulajdonunk védelme, beleértve a honlapok biztonságát és sértetlenségét.

Ezek közül a harmadik felek közül egyesek az EGT területén kívül eshetnek. Amennyiben adatátvitel történik ezekhez a harmadik felekhez, az Ön személyes adatainak továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezzük, például a kereskedőkkel, alvállalkozókkal, adatkezelőkkel és üzleti partnerekkel aláíratjuk az Általános szerződési feltételeket. Ha vonatkozik, megkaphatja az Általános szerződési feltételek egy példányát (amelyből eltávolítottuk a kereskedelmi információkat és azokat az adatokat, amelyek nem ide vonatkoznak) amennyiben elküldi erre vonatkozó kérését ide: privacy@sas.com

Az Ön jogai és lehetőségei

A GDPR személyes adataival kapcsolatban bizonyos jogokat biztosít Önnek. A jogok közül néhány rövid leírása:

·         Hozzáférés, helyesbítés és hordozhatóság. Az ésszerűség határain belül hozzáférhet az Önre vonatkozó személyes adatokhoz. Továbbá joga van kérelmezni a hiányos, pontatlan vagy elavult személyes adatok kijavítását. A törvény által előírt mértékben kérheti a nekünk megadott személyes adatok más vállalathoz való átvitelét.

·         Tiltakozás.  Jogában áll tiltakozni személyes adatainak felhasználása vagy közzététele ellen, amennyiben azt (i) törvény nem írja elő, (ii) nem szükséges a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, vagy (iii) nem szükséges a SAS jogos szükséglete teljesítéséhez. Az Ön tiltakozása esetén Önnel együttműködve megtaláljuk az ésszerű megoldást.

·         Törlés. Szintén kérheti személyes adatainak törlését a törvény által megengedettek szerint. Ez például olyan esetekre vonatkozik, amikor ez az információ elavult vagy az adatkezelés már nem szükséges, vagy jogellenes; amikor visszavonja adatkezelésre vonatkozó korábbi beleegyezését; vagy amikor úgy döntünk, hogy helyet adunk az Ön által, az adatfeldolgozás ellen emelt kifogásnak. Néha azonban meg kell őriznünk személyes adatait. Ez például akkor következhet be, amikor be kell tartanunk jogi kötelezettségeinket a jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy bizonyos esetekben az adatgyűjtés céljainak való megfelelés érdekében.

·         Az adatkezelés korlátozása. Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását miközben a következőkre vonatkozó panaszát dolgozzuk fel: (i) személyes adatainak pontossága, (ii) személyes adatai kezelésének jogossága, vagy (iii) az információ feldolgozására vonatkozó jogos érdekünk. Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását akkor is, ha személyes adatait bírósági eljárás során szeretné felhasználni.

·         Hozzájárulásának visszavonása. Bármikor visszavonhatja korábban megadott, személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ezenkívül, a SAS a vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink vonatkozásában felajánlja Önnek a választási lehetőséget a különböző típusú kommunikációra és információra.  Feliratkozhat e-hírlevelekre és egyéb kiadványokra; választhat, hogy szeretne-e marketing tartalmú, és egyéb különleges ajánlatokat kapni tőlünk e-mailben. Ha bármikor módosítani szeretné az e-mail kommunikációra használt címet, biztosítjuk a lemondáshoz vezető linkeket és az Önnek megfelelő kilépési mechanizmusokat.  Az Ön SAS profil oldalán is elérheti és szerkesztheti kedvenc beállításait. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy választása szerint külön kap marketing tartalmú üzeneteket más SAS üzleti egységektől és társult vállalatoktól, pl. mint a JMP - SAS divízió; bármikor lemondhatja, az e-mail-ben történő kommunikációt a JMP termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

E jogok gyakorlása ingyenes, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, vagy túlzott, például azért, mert ismétlődő. Bizonyos esetekben megtagadhatjuk a cselekvést, vagy jogainak korlátot szabhatunk, a törvény által megengedett módon. Mielőtt a SAS bármilyen információt adna Önnek, vagy kijavítana bármilyen pontatlanságot, kérhetjük Öntől személyazonossága és/vagy egyéb adatainak megadását, amellyel segíthet minket a válaszadásban.

A jogok gyakorlásához kérjük, töltse ki az Adatvédelmi jogok űrlapot vagy lépjen kapcsolatba velünk az alább megadott elérhetőségeken. Amennyiben úgy gondolja, hogy adatvédelmi jogai sérültek, minden esetben jogában áll panaszt tenni valamely adatvédelmi hatóságnál, leginkább a tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti országban.

Adatbiztonság és adattárolás

A SAS komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságát. Megfelelő mértékű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés vagy elvesztés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés ellen, továbbá az adatfeldolgozás minden más jogellenes formája ellen. Átfogó informatikai biztonsági programot tartunk fenn, amely arányos az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokkal. Fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a bizalmas információk kezelése során, mint például a titkosítási technológiát a hitelkártya adatok gyűjtése, vagy továbbítása során. A hitelkártyája számot csak a fizetés feldolgozására használjuk, egyéb célokra nem.

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az szükséges a jelen nyilatkozatban felvázolt célok teljesítéséhez és szabályzatunk betartásához, illetve a törvény által megengedett vagy előírt időszakig.

Külső hivatkozások

A honlapunkról harmadik fél által üzemeltetett honlapra vezető hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ezekkel a hivatkozásokkal elhagyja honlapunkat. Nem vizsgáltuk ezeket a harmadik félhez tartozó honlapokat, és nem is irányítjuk őket. A SAS nem vállal felelősséget ezen honlapokért, tartalmáért, illetve azok adatvédelmi szabályaiért. A SAS nem ezeket nem képviseli, és nem ajánlja, és az ott található szoftver vagy más termék vagy anyag, illetve, használatuk eredménye sem a felelőssége.  Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a jelen honlapon hivatkozásként elhelyezett link segítségével felkeresi ezeket a harmadik fél által üzemeltetett honlapokat, azt saját felelősségére teszi, és ajánljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatukat.

A jelen nyilatkozat módosítása

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal feltételei frissítésre kerülnek, a változtatásokról itt értesítjük, és frissítjük a jelen dokumentum átdolgozásának dátumát, így Ön mindig tudja, hogy milyen adatokat gyűjtünk online, hogyan használjuk azokat, és milyen lehetőségei vannak. Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozat változtatásokról szóló értesítés után továbbra is folytatja honlapunk használatát, az azt jelenti, hogy elfogadja a változtatásokat.

Elérhetőségünk

Ha kérdése vagy panasza van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: privacyrights@sas.com, vagy postai úton az Ön terület szerint illetékes adatkezelő SAS szervezet címén

Átdolgozva: 2018. május 16.

Back to Top