Sledováním jízdy řidičů k férovějším pojistným smlouvám

Praha (13. listopadu 2018)

Pojišťovny vyhodnocují data z chytrých aut. Informace o tom, jak se jejich zákazníci chovají za volantem
v každodenním provozu, jim umožňují férově rozhodovat o cenách pojistek a odměňovat bezpečnou jízdu zodpovědných řidičů.

 

Internet věcí IoT má obrovský potenciál ve všech sektorech. Chytrá zařízení sbírají data a distribuují je dále ke zpracování. Tyto cenné informace pak pomáhají firmám nabízet kvalitnější služby. V reálném čase tak data získaná z aut pomáhají pojišťovnám udělat si jasnější obrázek o chování řidičů a podporovat bezpečné řízení. Rozhodujícími parametry jsou například rychlost, prudké brzdění nebo zrychlení.


Jedním z průkopníků takového přístupu je společnost Octo Telematics1, která působí v oblasti automobilové telematiky. Firma využívá analytické nástroje SAS k tomu, aby pomohla pojišťovnám odměňovat bezpečné řízení a poskytla řidičům představu o tom, co je nebezpečné chování na silnici. „Díky společnosti SAS jsme nyní schopni analyzovat obrovské objemy dat, což v konečném důsledku zajišťuje férovější smlouvy pro všechny a také bonusy za bezpečnou jízdu,“ říká Fabio Sbianchi, generální ředitel a zakladatel firmy Octo Telematics.


„Výpočet pojistného je náročným úkolem, protože pojišťovny mají často k dispozici pouze omezené informace. Doba držení řidičského průkazu a typ vozidla nebyly nikdy spolehlivými ukazateli bezpečné jízdy. Zároveň hlášení o nehodách jsou subjektivní a mohou být sepsána až později po události,“
vysvětluje Jan Černý, Business Solutions Manager ze společnosti SAS Institute, a dodává: „Tato technologie poskytne lepší přehled o dopravní situaci. Její využití poroste s tím, jak se na silnících začnou ve větším počtu objevovat autonomní vozidla.“


Zapojení analytiky do bezpečnosti silničního provozu přináší překvapivá zjištění. Přehledy vytvořené pomocí analytických nástrojů poskytují pojišťovnám individuálně vypočítaná riziková skóre pro každého řidiče. Navzdory rozšířenému názoru, že mladší řidiči vůbec nemají dostatek zkušeností a způsobují více dopravních nehod, data firmy ukazují, že 26 % mladých řidičů má rizikové skóre nízké.

___________________________________________________________________________________________________

Firma Octo je nejvýznamnějším světovým poskytovatelem telematických a analytických řešení pro odvětví pojištění motorových vozidel. Byla založena v roce 2002 a je jedním z průkopníků telematiky v pojišťovnictví. Dnes je Octo největší a nejzkušenější firmou v oboru telematiky pro potřeby pojišťovnictví na světě, která transformuje pojištění motorových vozidel na základě analytiky chování, kontextu a způsobu řízení pro více než 100 partnerských pojišťoven. Octo má přes 5,6 milionu připojených uživatelů a největší světovou databázi telematických dat dokumentujících více než 207 miliard najetých mil a 447.000 nehod a pojistných událostí (stav k 30.6.2018). Octo používá u této databáze, která je největší na trhu, vlastní algoritmy k vytváření nových pohledů na rizika související s řidiči a řízením, a je tak schopna přinášet řešení, jež jsou prospěšná pro pojišťovny i pojištěné.

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: