Vyřazený nábytek dělá radost v klubovně turistického klubu

Prague (27. prosince 2018)

Závěr roku 2018 byl rušný, a to doslova. V našich kancelářích probíhala kompletní rekonstrukce. Nástroje řemeslníku bylo slyšet od rána do večera. Jejich úkolem bylo vdechnout nový život interiérům. Nové moderní prostory si vyžádaly také výměnu nábytku. Jenže byla by škoda ten původní, který byl stále ještě ve výborném stavu, vyhodit. Tak se zrodila myšlenka, že by mohl dále sloužit jinde.

SAS oslovil několik neziskových organizací a nejrůznějších spolků s nabídkou, zda by neměly zájem o vyřazený inventář, který se skládal ze stolů, židlí, křesel či pultu z recepce. Slovo dalo slovo a křesílka se brzo stěhovala do nového domova. Místo nově našla v klubovně Radotínského turistického klubu. Toto občanské sdružení je dobrovolnou organizací a místem, kde se scházejí zájemci o turistiku nejen z Radotína, ale také okolí.

Členskou základu klubu tvoří dívčí a chlapecké družiny rozdělené podle věku. Na své si zde přijdou ale i dospělí. Oddíl se snaží podporovat aktivní využívání volného času a motivovat své členy, aby byli fit nejen duševně, ale také fyzicky. Pomáhá jim poznávat naši vlast i přírodu. Všichni, kteří nyní zavítají do jejich klubovny, si mohou pohodlně posedět v oranžových křesílkách, jež zde našla nový domov a která ještě do nedávna byla součástí našich kancelářích.

Život plyne a nese s sebou změny. A my jsme rádi, že vyřazený nábytek bude nadále plnit funkci a dělat radost tam, kde je ho potřeba. Přejeme všem turistům z Radotína, aby jim sloužil co nejdéle.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Editorial contacts:

Back to Top