SAS reaguje na vývoj internetu: Intelligent Advertising for Publishers pomáhá s inzercí v Economii

Pro online vydavatelství je správa reklamy jedním z klíčových parametrů úspěchu a hledání efektivního řešení, které bude odpovídat současnému rozvoji internetových médií, je tudíž věnována enormní pozornost. Economia, jedno z největších českých vydavatelství, si pro svou online divizi zvolila all-in-one řešení pro on-line vydavatelství SAS Intelligent Advertising for Publishers.

Procesy spojené se správou reklamního prostoru přitom serveru Centrum.cz přinášejí 60 % z celkových tržeb. Centrum Holdings tak nový ad server vybíralo několik měsíců. Součástí výběrového řízení byla důkladná analýza a testování technologií s ohledem na reporting, přesné cílení, prognózy nebo RTB integraci (prodej bannerové reklamy v aukci, která probíhá v reálném čase). Hlavním cílem společnosti v řízení reklamního systému bylo zvýšit příjmy z reklamy díky optimalizaci využití reklamního prostoru a provázanosti rezervací, výdeje reklam a reportingu.

“SAS Intelligent Advertising for Publishers jsme si vybrali, protože nabídl řadu věcí, které se na trhu vyskytují poměrně zřídka. Například doručování kampaní, které jsou cílené na uživatele, a ve spojení s tím možnost plánování a predikce a velmi robustní reporting, který je důležitý pro vyhodnocení efektivity kampaní,” říká Matěj Novák, Yield Manager společnosti Economia, který se zabývá optimalizací reklamního prostoru a novými technologiemi v online reklamě.

 Nástroj SAS Intelligent Advertising for Publishers je řešení all-in-one pro online vydavatelství. Řešení podporuje celý proces tvorby, plánování, realizace a vyhodnocování výkonnosti marketingových kampaní online vydavatelství. Obliba nástroje pramení především z robustního reportingu a přívětivého uživatelského prostředí, díky kterému je práce s reklamními kampaněmi výrazně efektivnější. Díky tomu, že SAS Intelligent Advertising for Publishers funguje jako kompletně cloudové řešení, významně se zkracuje doba jeho implementace (v řádu několika týdnů).

Původní plány Economie hovořily o návratnosti investice do jednoho roku. Výsledky, které systém přinesl v optimalizaci využití reklamního prostoru, ale dokázaly vrátit náklady na řešení včetně implementace už za polovinu tohoto času. “Pokud bychom brali v potaz náklady na samotné řešení, tak to se vyplatilo od druhého měsíce používání. Když připočítáme i náklady na implementaci, tak byla návratnost investice do celého řešení zhruba půl roku,” doplňuje Matěj Novák.

Trendy internetu? SAS je připraven.

Celý internet se posouvá k větší a větší personalizaci a automatizaci obchodování. Reagovat na tento trend je velkou výzvou pro reklamní technologie. Například bannerová reklama donedávna fungovala na principu nákupu určitého počtu zobrazení na určitém serveru, v současnosti se ale masivně posouvá k nákupům zobrazení reklamy přímo konkrétnímu člověku. SAS Intelligent Advertising for Publishers umožňuje flexibilně optimalizovat kampaně tak, aby pravidla zobrazení přesně vyhovovala potřebám zákazníků. Dalším trendem je stále vyšší počet zobrazení na mobilních telefonech a tabletech a obrovský vzestup videa. I na toto SAS Intelligent Advertising for Publishers reaguje a podporuje publikování a vyhodnocování reklamy na mobilních zařízeních a ve videích.

SAS Intelligent Advertising for Publishers je jednotná platforma, která umožňuje kompletní kontrolu nad inzercí na vašich portálech - od jejího zadávání, přes sledování kampaní v reálném čase, až po vizualizaci dat, reporting, simulace a prognózy. To vše z jednoho místa a v uživatelsky přívětivém prostředí. Výhodou cloudového řešení je extrémně krátká doba implementace (v řádu několika týdnů) oproti podobným programům.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Kontakt:

Back to Top