SAS Visual Analytics IT produktem roku 2013

Redakce časopisu Computerworld vyhlásila finalisty letošního, již sedmého, ročníku soutěže IT PRODUKT ROKU 2013. V kategorii Podnikový software bylo zvoleno řešení Visual Analytics společnosti SAS, celosvětového leadera v oblasti Business Analytics. Uživatelsky orientované řešení umožňuje rychle analyzovat velké množství dat, odhalovat trendy a predikovat jejich budoucí vývoj, což pomáhá firmám zvyšovat svoje výnosy. 

„Základním rysem SAS Visual Analytics je jeho jednoduché a intuitivní ovládání. Ať jste v roli manažera, který potřebuje přehledně vizualizovat výkonnost svého týmu nebo v roli analytika, který zkoumá nové trendy a závislosti, vždy oceníte způsob, jak jsou vám data překládána.  SAS se analýzou dat zabývá více než 30 let, a to nejlepší nyní vložil do tohoto řešení,“ přiblížil klíčový nástroj společnosti SAS Jan Medřický, generální ředitel SAS Institute ČR.

Řešení SAS Visual Analytics je založeno na in-memory technologii zpracování dat, což umožňuje zpracování velkého objemu dat v řádu sekund místo běžných minut a hodin. Slouží pro základní i pokročilé analýzy a reporting nad velkými objemy dat. Řešení je škálovatelné i pro velmi rozsáhlá data, a to jako součást nebo rozšíření řešení Business Intelligence. Umožňuje rychlý a snadný sběr dat z různých zdrojů, vizuální prezentaci dat prostřednictvím identifikace trendů, závislostí a důležitých oblastí dat a pohledů na ně. Automaticky vybírá nejlepší způsob zobrazení reportů, grafů a dashboardů a je přístupný i z mobilních zařízení jako např. iPad.

Snídaně se SASem - SAS Visual Analytics osobně

Tématická setkání „Snídaně se SASem" se na sklonku února letošního roku zaměří právě na řešení SAS Visual Analytics. Účastníci setkání budou mít možnost se 27. února 2013 od 9:00 hod. v sídle společnosti SAS seznámit podrobně s výhodami, které SAS Visual Analytics přináší do firemní praxe. Pro účast na snídani se můžete hlásit na: marketing@cze.sas.com.

O SAS Visual Analytics

SAS Visual Analytics je kompaktní řešení typu softwarové appliance na bázi in-memory analýz s pokročilou vizualizací. Pracuje jak na komoditním, tak i specifickém hardwaru v architektuře SMP i MPP. Technologie in-memory je určena přímo pro analytické výpočty, nikoliv jen pro ukládání dat, což umožňuje využít i vestavěné sofistikované statistické a další analytické metody. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje použít analytické výstupy bez nutnosti detailní znalosti statistiky. Nástroj obsahuje moduly pro integraci a přípravu dat, exploraci dat a reporting na webu či mobilních platformách.
Více o společnosti SAS na: www.sas.com/cz/va.

IT produktem roku 2013

Cílem soutěže IT Produkt roku, kterou vyhlašuje magazín Computerworld, je vyzdvihnout zařízení/řešení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu. Soutěž IT Produkt roku 2013 ještě čekají dvě finálová kola (březen – květen, červen – říjen), vítěz bude vyhlášen na konci letošního roku. V IT produktu roku není finále určitě tím nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní vítězství je totiž skutečnost, že produkt nabízí zajímavou funkcionalitu svým uživatelům. A tu poskytují všichni finalisté, kteří tedy mají právo používat označení IT produkt 2013.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Kontakt: