SAS Campaign Management zjednodušil a automatizoval procesy řízení kampaní v Home Credit

Společnost Home Credit implementovala řešení SAS Campaign Management od společnosti SAS Institute, díky němuž roste počet kampaní, který úspěšně umožňuje pracovat s téměř třemi miliony zákazníků v Čechách i na Slovensku. Sjednocená komunikační politika a analytické nástroje SASu šetří týmu CRM čas, který mohou věnovat plánování nových kampaní. Home Credit oceňuje na spolupráci především variabilitu systému, efektivitu a operativní plánování.

Největší přínos implementace SAS Campaign Management spatřujeme ve variabilitě systému, díky které můžeme rozšiřovat počet kampaní a především je plánovat, automatizovat, řídit dle profitability a jednotlivé kampaně vyhodnocovat. Campaign manažeři se mohou více věnovat přípravě dalších kampaní.

Ing. Oldřich Drápal
vedoucí oddělení CRM, Home Credit

Společnost Home Credit je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, úvěry na automobily, hotovostní půjčky, kreditní karty a konsolidace úvěrů. Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit, která patří do portfolia mezinárodní finanční skupiny PPF. Na českém a slovenském trhu má kolem 3 milionů klientů.

Při výběrovém řízení hrála velkou roli zkušenost, kterou má finanční skupina PPF se společností SAS z jiných projektů. „Zvolit SAS bylo především rozhodnutím skupiny PPF a svou roli sehrály zkušenosti na předchozích projektech. Z nabízených ukázek řešení ve výběrovém řešení nám byly nástroje SASu nejbližší a uživatelsky velmi příjemné, navíc rozhodující byly zkušenosti SASu s prostředím českého trhu," říká Roman Potsch, Campaign Manager CRM z Home Credit.

Původní řešení využívala společnost Home Credit téměř 5 let a spuštění kampaní častěji doprovázela potřebu zapojení analytiků.

„Naším cílem bylo navýšit objem kampaní a jejich diverzifikaci, automatizovat kampaně a propojit to všechno s dostupnými komunikačními kanály. Nebylo to vůbec jednoduché," vysvětluje Oldřich Drápal, vedoucí oddělení CRM, Home Credit a dodává: „Dnes jsme schopni díky lepšímu cílení zákazníka optimalizovat kampaně a variabilita systému vytváří tvůrčí prostředí, ve kterém si můžeme jednoduše stanovovat cíle, určit nové segmenty i nové kampaně. A ty pak rychleji realizovat."

Nejdůležitější částí implementace, která trvala 9 měsíců, bylo propojení se stávajícími systémy Home Creditu a zajištění bezchybné komunikace přes různé systémy.

V minulosti příprava kampaní naplno zaměstnala 4 osoby, ke kterým se v další fázi vývoje přidalo několik analytiků. Dnes pracuje se systémy na českém i slovenském trhu, do nichž je SAS Campaign Management integrován, pět Campaign manažerů. Analytické kapacity pak využíváme zejména při tvorbě modelů, jejichž výsledky zefektivňují cílení jednotlivých kampaní.

Úspora času i financí

Plně automatizované kampaně a jejich automatické napojení na vybrané komunikační kanály, umožňují CM týmu pracovat na vytváření dalších kampaní.

Optimalizace provozní komunikace Významným přínosem nasazení SAS Campaign Managementu do praxe je nejen řízení kampaní, ale také optimalizace komunikace a nastavení komunikační politiky Home Creditu. Cílem je pracovat na dlouhodobém pozitivním vnímání společnosti klienty. Díky novým nástrojům je možné komunikovat s klientem přirozeněji, být mu partnerem či rádcem a řídit a vést relevantní komunikaci. Jestliže dříve obdržel zákazník při nedodržení podmínek rovnou upomínku s pokutou, dnes je například s dostatečným předstihem informován o tom, že se blíží termín jeho splátky, v jaké je výši a kde ji může zaplatit. Případně po nezaplacení informace o této skutečnosti a doporučení kontroly odeslaných plateb.

SAS Campaign management tu nehraje jen roli nástroje, který má přímý dopad na prodej, ale významně ovlivňuje vnímání klienta a jeho vztah ke značce. SAS Institute a Home Credit připravily společně řešení, které jednoduše funguje a Home Creditu přináší to, co na počátku spolupráce žádal – automatizované procesy v řízení kampaní, jednoduchou a přesnou segmentaci zákazníků, úspěšné realizace kampaní s nižšími náklady a přímým dopadem na prodej, optimalizovanou komunikační politiku a spokojené klienty.

Home Credit

Výzva

Společnost Home Credit využívala vlastní řešení pro řízení zákaznických kampaní, chyběl jí ale komplexnější nástroj, který by zastřešil a sjednotil procesy kolem kampaní. Cílem sjednocení bylo usnadnit řízení kampaní, automatizovat je, uspořit náklady na kampaň a integrovat do procesu všechny relevantní komunikační kanály.

Řešení

SAS Campaign Management,
SAS® Marketing Automation

Přínos

Pozitivní změny vnímá Home Credit zejména v automatizaci plánovaných i probíhajících kampaní a cílenější a efektivnější komunikaci se zákazníkem. Lepší diverzifikace kampaní a větší výtěžnost komunikačních kanálů přináší konkrétní výsledky - počet realizovaných kampaní se zvýšil zhruba o 30 %, do budoucna ale společnost očekává více jak 200% nárůst.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.