Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Administrator

SAS Platform Administrator

SAS Administrator
SAS Platform Administrator SAS Platform Administrator
Inštalujem, konfigurujem, spravujem a udržiavam SAS Business Analytics platformu.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


SAS Platform Administrator  SPAFT1 PAMC